Przegląd rynkowy 31.03.2016

EUR/USD stopniowo wzrasta. Para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 113 i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY nadal porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 112. Możliwe są dalsze spadki. Cena złota stopniowo wzrasta. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1228. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy. Będą opublikowane dane statystyczne dot. zmiany bezrobocia w Niemczech oraz wskaźnik CPI. Spodziewane są dane lepsze od poprzenich i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1342 i 1.1366. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1302. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 112.68. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.16. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1235 i 1243. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1222. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.