Przegląd rynkowy 31.08.2015

EUR/USD po aktywnym spadku nastąpiła korekta jednak nie udało się tej parze przełamać poziomu 1.13. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzebne są pozytywne wiadomości z Europy. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji KUP co może wskazywać na ewentualne wzrosty. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i są perspwktywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzebne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Inwestorzy spodziewają się dalszych wrostów i na rynku widać wyraźną przewagę pozycji KUP. Złoto porusza się w wąskim korytarzu i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych statystycznych z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii dzisiaj dzień wolny. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z Europy dotyczące wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z USA dotyczące indeksu Chicago PMI. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu, jednak jeśli dane będą gorsze może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1308. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1214 i 1.1155. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5441. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5387 i 1.5335. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7173 i 0.7204. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7120. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 121.36 i 121.73. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.87. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9614 i 0.9652. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9578. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 67.15. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.23 i 64.60. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1136 i 1141. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1129. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.