Przegląd rynkowy 31.10.2014

EUR/USD w dalszym ciągu znajduje się pod silną presją sprzedaży. Dzisiejsze negatywne statystyki z Niemiec miały negatywny wpływ na walutę europejską i dodały pewności siebie sprzedawcom EUR/USD. Trend w perspektywie średniookresowej jest spadkowy, więc wielu inwestorów w dalszym ciągu sprzedaje euro. Dzisiejsze statystyki dotyczące inflacji będą miały silny wpływ na euro. GBP/USD podobnie jak EUR/USD pozostaje pod presją, a wielu inwestorów nadal oczekuje dalszej redukcji. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, a perspektywy na dalszy wzrost zostają utrzymane. Złoto znajduje się pod silną presją sprzedaży, dalsza redukcja jest bardzo prawdopodobna.

Nadchodzące wiadomości

W dniu dziejszym spodziewane są ważne statystyki w Europie, USA i Kanadzie. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych, gdzie oczekiwane są dane lepsze niż poprzednie, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wydatków osobistych, oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na amerykańskiego dolara. W Kanadzie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące PKB, gdzie oczekiwane są dane na poziomie ostatnich, ale jeśli dane będą słabsze, będzie to miało negatywny wpływ na dolara kanadyjskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się pod ciśnieniem. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,2630 i 1,2769. Istotny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na 1,2546. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD notowany jest w negatywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1,6039 i 1,6159. Ważny poziom zatrzymania spadku znajduje się na 1,5950. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się pod ciśnieniem. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 0,8838 i 0,8909. Istotne poziom zatrzymania spadku znajduję się na 0,8754. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziom powstrzymania wzrostu znajdują się na 109,47. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na poziomach około 108,80 i 107,99. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy utrudniające dalszy wzrost znajdują się na poziomie 1.207 i 1225. Ważny poziom utrudniający dalszy spadek znajduje się na około 1196. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.