Przegląd rynku, Wrzesień 18, 2018

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa utrzymuje się na poziomie 1.16.

Para GBP/USD  porusza się w wąskim korytarzu i spadła do poziomu 1.31. Para AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu i utrzymuje się na poziomie 0.71. Para USD/JPY utrzymuje się na poziomie 111 i porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa USD/CHF utrzymuje się na poziomie 0.96. Złoto porusza się w wąskim korytarzu i podniosło się do poziomu 1196.

 

Doniesienia oczekiwane


W Europie warto zwrócić uwagę na Przemówienie prezesa EBC, Draghi o 10:15 czasu polskiego. W Stanach Zjednoczonych warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o 22:00 czasu polskiego. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Szwajcarii oraz w Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.


Koncepcje handlowe


Para EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost wynosi 1.1702. Ważny poziom ograniczający dalszy spadek wynosi 1.1666. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

Para GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost wynosi 1.3162. Ważny poziom ograniczający dalszy spadek wynosi 1.3141. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).


Para AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost wynosi 0.7208. Ważny poziom ograniczający dalszy spadek wynosi 0.7143. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

Para USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost wynosi 112.00. Ważny poziom ograniczający dalszy spadek wynosi 111.65. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).


Para USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost wynosi 0.9628. Ważny poziom ograniczający dalszy spadek wynosi 0.9615. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).


ZŁOTO porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost wynosi 1201. Ważny poziom ograniczający dalszy spadek wynosi 1196. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.