Przychody Coca-Cola znacznie się zmniejszają

Zysk netto amerykańskiej firmy Coca-Cola w pierwszym kwartale tego roku zmniejszył się o 5%. Przyczyną negatywnych wyników jest umocnienie dolara amerykańskiego oraz spadek konsumpcji napojów gazowanych.

Wartość akcji Coca-Cola spadła o 4,81% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji