Przychody firmy Blackberry spadły o 35%

Jeden z największych producentów smartfonów odnotował swoje wyniki finansowe za 2015 rok. Wyniki były negatywne ze względu na małą wielkość sprzedaży, która była spowodowana brakiem popytu. Blackberry udało się sprzedać w sumie niecałe pół miliona smartfonów, i sprzedaż w dalszym ciągu spada. Wartym podkreślenia jest fakt, że strata netto spółki wyniosła $ 208 mln. Aby przezwyciężyć kryzys, Blackberry postanowił skupić się na sprzedaży oprogramowania i usług.

Negatywne wyniki miały wpływ na akcje Blackberry, których wartość spadła o 2,5% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji