Przychody IBM znacznie spadają

Jedna z największych firm informatycznych na świecie opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał tego roku. Są to najgorsze wyniki w ciągu ostatnich 14 lat. Powodem tego gwałtownego spadku był niski popyt na sprzęt komputerowy. Pomimo tego, że firma osiągnęła znaczący sukces w dziedzinie sztucznej inteligencji, sprzedaże IBM spadły o 5%. Wartym podkreślenia jest fakt, że zysk tej spółki spada już 16 miesiąc z rzędu.

Wartość akcji IBM spadła o 5,7% I w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji