Rio Tinto ustanowił nowe rekordy w produkcji

Największa na świecie brytyjsko-australijska firma górnicza w ciągu ostatniego roku osiągnęła bezprecedensowe wyniki w górnictwie. Firma Rio Tinto zwiększyła produkcję rudy żelaza o 11%. Produkcja uranu osiągnęła poziom 3 mln ton, a to jest o 72% więcej niż w 2015 roku. Produkcja diamentów wzrosła o 25%. Rio Tinto może wkrótce znacznie zwiększyć swoje przychody i wiodącą pozycję w branży.

Ze względu na pozytywne wyniki wartość akcji Rio Tinto wzrosła o 4,26% i nadal wzrasta. Inwestorzy mają wspaniałą okazję zarobić na dalszym wzroście tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji Europejskiej od 08:30 do 16:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.