Rosja zbierze ogromne plony pszenicy

Rosja zbierze ogromne plony pszenicy wyprzedzając Unię Europejską. Przewiduje się, że Rosja zbierze rekordowe plony pszenicy, od 114 do 116 mln ton i pozwoli to Rosji stać się największym eksporterem pszenicy na rynku światowym. Ze względu na ogromne zbiory zbóż znacznie wzrośnie podaż zboża na rynku światowym.

Ogromne zbiory zbóż w Rosji wywołały spadek cen zboża. Wartość akcji ziarna (WHEAT) spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 14:00 do 20:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.