Rosneft traci swoje zyski

Zgodnie z wynikami finansowymi za 2015 rok zysk netto Rosneft spadł o 34%. Spadek wyników finansowych był spowodowany niewłaściwą polityką podatkową, spadkiem cen ropy naftowej oraz kursu rubla. Ponadto koszty kapitałowe Rosneft wzrosły o 11%.

Wiadomość miała negatywny wpływ na wartość akcji Rosneft, których wartość spadła o 0,84% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 08:15 do 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji