Rosneft zajęła pozycję lidera

Jeden z największych rosyjskich koncernów naftowych i gazowych został uznany za najcenniejszą firmę w Rosji. Rosneft już dawno obiżył poziom długów i zwiększył przypływ środków co pozwoliło osiągnąć rekordową wielkość kapitału. Z powodu rosnących cen ropy naftowej, firma już zaktualizowała swoje maksymalne wartości. Wartym podkreślenia jest fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat przychody tej spółki wzrosły o $10 mld.

Wartość akcji Rosneft już wzrosła o 2,69%. Pomimo utraty pozycji wiodącej wartość akcji Gazprom wzrosła o 1,1%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 08:10 do 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji