Rosneft zwiększy objętość dostaw ropy naftowej

Jedna z największych rosyjskich firm naftowych planuje zwiększyć objętość dostaw ropy naftowej do Europy o 5%. Ponadto Rosneft zawarł umowę dostawy z Niemcami, Czechami i Polską. Wzrost eksportu z pewnością zwiększy przychody spółki.

Pozytywne wiadomości miały wpływ na akcje Rosneft, których wartość już wzrosła o 1,8% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji moskiewskiej od 09:15 do 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji