Samsung pracuje nad nowymi produktami

Firma Samsung na początku roku już ma wspaniałe wiadomości. Po pierwsze - firma planuje opatentować swój wynalazek - zegarek z elastycznym wyświetlaczem. Po drugie - Samsung przygotowuje się do wydania bezprzewodowych słuchawek dla smartfonów Galaxy S8. Słuchawki będą reagować na polecenia głosowe, a właściciel będzie mógł pracować bez ładowania przez około dwie godziny. Obie te nowości będą miały pozytywny wpływ na wartość akcji spółki.

Wartość akcji firmy Samsung w ubiegłym roku wzrastała. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje wzrosły o 12,3%, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 9:00 do 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji