Samsung wydał nowy smartfon

Ze względu na przedstawione nieudane modele telefonów Samsung Galaxy Note 7 firma Samsung wydała nowy smartfon. Telefon o nazwie Galaxy On8 będzie dostępny od października w Indii, a w przyszłości i w innych krajach. Smartfon został wyprodukowany w Indiach, jego cena wynosi 240 USD. Wiadomość o wydaniu nowego smartfonu miała bardzo pozytywnym wpływ na wartość akcji firmy.

Od połowy września wartość akcji Samsung wzrosła o 7,8%. Jest to dobry trend wzrostowy, który inwestorzy mogą wykorzystać dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w akcje Samsung będą dostępne w opcjach długoterminowych w sesji europejskiej od 10:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji