Sberbank traci swoje zyski

Zysk netto w Sberbank spadł o 1,6%. Na spadek przychodów miało wpływ podniesienie oprocentowania od depozytów i odpisów na rezerwy. Sbierbank ma określoną strategię rozwoju, co prowadzi do poprawy wyników finansowych. W celu utrzymania dotychczasowego poziomu dochodów Sbierbank zamierza prowadzić bardziej rozwiniętą politykę dywidend i zwiększyć ilość udzielanych kredytów osobom prywatnym.

Przychód Sberbank wynosi obecnie 178,3 mld RUB, a w listopadzie ubiegłego roku przychody wynosiły 293,9 mld RUB. Cena akcji Sberbank spadła od poprzedniego miesiąca o 1,7%.

Według najnowszych danych, wartość akcji Sbierbanku spadła o 1,47%. Jest to odpowiednia okazja, aby zarobić na dalszym spadku tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie od 06:00 do 14:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.