Sberbank udostępnił system płatności Apple Pay

W Rosji jest już dostępny system płatności Apple Pay. System jest dostępny dla wszystkich klientów Sberbank, którzy korzystają z kart Mastercard. Łatwa w użyciu i bezpieczna płatność może być dokonywana za pośrednictwem telefonów komórkowych, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 7Plus oraz inteligentnych zegarków Apple Watch. Ustawić system płatności można za pośrednictwem aplikacji mobilnej Sberbank. Nowy system płatności Apple Pay miał pozytywny wpływ na wartość akcji Apple, Mastercard oraz Sberbank.

Od początku miesiąca wartość akcji Sberbank wzrosła o 3,7%, MasterCard o 1%, Apple – 8,3%. Są to trendy wzrostowe, które należy wykorzystać dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w akcje Sberbank będą dostępne od 9:10 do 15:30, Mastercard i Apple od godziny 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji