Sberbank uruchomił nowy projekt

Rosyjski bank "Sberbank" rozpoczął akcję "otwarte dane". Projekt polega na tym, że bank publikuje zbiorcze dane o dynamice płac, emerytur i działalności finansowej klientów na stronie internetowej spółki. Baza danych będzie stale uzupełniana, publikowane dane będą dostępne dla zwiedzających, którzy będą mieli możliwość porównania średniego dochodu w różnych regionach Rosji i obserwowania dynamiki działalności finansowej klientów banku. Projekt oparty jest na technologii Big Data.

Od początku listopada wartość akcji "Sberbank" wzrosła o 10% i nadal wzrasta. Jest to wspaniała okazja dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 7:30 do 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj