Sberbank wprowadził szereg nowych projektów

Sberbank bierze udział w kilku projektach, które mają pozytywny wpływ na wartość akcji. Sberbank przyłączył się do wydania krajowych kart płatniczych «Pokój», zapewni to maksymalny przepływ środków pieniężnych. Ważnym podkreślenia jest fakt, że w tym roku liczba użytkowników online Sberbank wzrosła 3 razy i przekroczyła już 10 mln.

Sberbank uruchomił także nowy program "Ty decydujesz" dla małych i średnich przedsiębiorstw. Klienci będą mogli uzyskać niższe oprocentowanie i ustawić minimalne płatności miesięczne, ma to na celu zwiększenie liczby klientów.

Po publikacji tych pozytywnych wiadomości wartość akcji Sberbank wzrosła o 2.26%. Inwestorzy mają wyjątkową okazję zarobić na dalszym wzroście tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie od 07:30 do 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.