Sbierbank potroił swoje zyski

Jeden z największych rosyjskich banków opublikował swoje dane finansowe z pierwszych 5 miesięcy tego roku. Wielkość zysku netto Sbierbanku wzrosła 3 krotnie do poziomu 184 mld rubli. W maju Sbierbankowi udało się zarobić aż 42 mld rubli. Jednocześnie bank po raz pierwszy od 2 lat zdecydował się na zwiększenie wynagrodzeń pracowników o około 10%.

Po tych wiadościach wartość akcji wzrosła o 1,70% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.