Starbucks jest liderem pod względem lojalnych klientów

Klientom największej sieci kawiarni na kartach depozytowych Starbucks udało się zaoszczędzić ponad $1,2 mld. Karty te pozwalają płacić za jedzenie, napoje i różnorodne produkty. Ogólna kwota depozytów przekroczyła kwotę środków kilku dużych amerykańskich banków. Wartym podkreślenia jest fakt, że w drugim kwartale 2016 roku ilość lojalnych klientów osiągnęła 12 mln.

Wartość akcji Starbucks już wzrosła o 0,78% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.