Starbucks otworzy nowe kawiarnie na całym świecie

Amerykańska firma sieci kawiarni Starbucks planuje zwiększyć liczbę pracowników do roku 2021 o ponad 200 tysięcy osób. Decyzja została podjęta na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyło się w tym tygodniu. Starbucks planuje rozszerzyć swoją działalność za granicą, otworzyć wiele sklepów w Chinach, a także kontynuować popularyzację sieci we Włoszech. W ciągu pięciu lat firma planuje otworzyć ponad 10 000 nowych sklepów na całym świecie.

W ciągu ostatniego tygodnia wartość akcji Starbucks wzrosła o 1,8% i oczekiwane są dalsze wzrosty. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji