Tadawul osiągnął swoje 5 - letnie minimum

Wartość indeksu giełdy Arabii Saudyjskiej zmniejszyła się o 7,5%, osiągając najniższy poziom od marca 2011 roku. Ten gwałtowny spadek był spowodowany ogólnoświatowym spadkiem cen ropy naftowej i usunięciem wielu sankcji wobec Iranu. Teraz Teheran będzie w stanie odzyskać swoją pozycję na rynku międzynarodowym, zwiększyć eksport ropy naftowej, gazu i produktów naftowych. Tadewul jest największym indeksem w krajach arabskich, dlatego konkurencja z Iranem niewątpliwie będzie miała negatywny wpływ na wartość tego aktywa.

Indeks giełdowy Tadawul nadal spada. Inwestorzy mają okazję zarobić na dalszym spadku aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:10 do 13:20 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.