Taktyki handlowe dla 15-19.09.2014

EUR/USD (H4)

Wykres ceny dla EUR/USD utworzył stabilny poziom wsparcia na wysokości 1.28604 dolarów za euro. Najbardziej prawdopodobnie wykres cenowy skonsoliduje się przed ważnymi wiadomościami. Szczególną uwagę w tym tygodniu- w środę należy zwrócić na przemówienie prezesa Fed- wtedy można spodziewać się silnych ruchów na rynku. Wiadomości te mają duże znaczenie, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat gospodarka USA wykazała stabilne ożywienie. Biorąc pod uwagę oczekiwania większość uważa, że stopa funduszy federalnych wzrośnie.

Analiza rynkowa opcji binarnych jest taka sama jak w ostatnim tygodniu. Jeśli EUR/USD ulokuje się powyżej silnego wsparcia na poziomie 1.29281 należy oczkiewać dalszego wzrostu, aż do poziomu 1.31166 dolarów za euro (opcja KUP). Jeśli wykres EUR/USD będzie się poruszać w kierunku 1,29281 i 1,28604, należy uznać to za sygnał rynkowy do stopniowego obniżenia do poziomu 1,27093 dolarów za euro. W przypadku tego scenariusza należy rozważyć otwarcie opcji SRPZEDAJ.

Zalecenie: WSTRZYMAĆ SIĘ

 

GBP/USD (H4)

Czterogodzinny wykres cenowy dla pary GBP/USD zawrócił po silnej recesji i utworzył wsparcie cenowe na poziomie 1,60710 dolarów za funt. Nowy zakres handlu to 1,62835 - 1,60710 dolarów za funt- jest szansa, że funt będzie nadal się konsolidować i nastąpi ruch boczny.

Należy zwrócić uwagę na kolejne dane tygodnia, które zostaną opublikowane na brytyjskim rynku pracy, w szczególności na stopę bezrobocia. Powszechnie jest znany fakt, że stopa bezrobocia systematycznie spada- co może spowodować spekulacje na rynku i użycie taktyk z opcją KUP.

Jeśli rynek będzie kontynuował zeszłotygodniowy trend- będzie to sygnał dążenia do 1,62834. W przypadku dalszego spadku należy spodziewać się sprzedaży przed poziomem 1,60710 dolarów za funt.

Zalecenie: KUPOWAĆ, ale nie wyżej niż 1.62835.

 

USD/JPY (H4)

Wykres czterogodzinny dla pary USD/JPY tworzy nowy zakres obrotu na 106-98 i 106,15. Biorąc pod uwagę obniżenie aktywności ekonomicznej Japonii jest to nadal wpływ spekulacyjnego kupowania dolara- które pokazuje, że zaufanie inwestorów znacząco się obniżyło. Ponadto, jen i dolar znajdują się w trendzie wzrostowym, więc taktyka handlowa dla tej pary walutowe może zmusić do zakupu tej opcji (opcja KUP).

W przypadku zakupu aktywa, zaleca się otwierać opcję KUP, aż do poziomu 107,87. W przypadku sprzedaży kieruj się poziomem do 106,15 i niżej, aż do poziomu 105,45.

Zalecenie: KUPOWAĆ po przełamaniu poziomu 106.98

 

AUD/USD (H4)

Wykres cenowy AUD/USD powrócił do trendu spadkowego z lipca tego roku. Wysoka sprzedaż dolara australijskiego stworzyła stabilny trend dolny, aż do poziomu 0,90117. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykres opcji binarnej osiągnie ten poziom (0,90117) I skonsoliduje się w oczekiwaniu na ważne wiadomości.

Taktyka handlowa dla opcji binarnych jest następująca- w przypadku zakupu (opcja KUP) opcja będzie rentowna do poziomu oporu 0,91300 I wyżej, aż 0,92124. W przypadku dalszej sprzedaży i dalszego spadku dolara australijskiego należy rozważyć otwarcie opcji sprzedaży (opcja SPRZEDAJ), aż do poziomu 0,90117.

Zalecenie: SPRZEDAWAĆ do poziomu 0.90117.

 

GOLD (H4)

Wykres czterogodzinnego złota (GOLD) ponownie wykazał się stabilnym spadkiem. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że złoto wprowadzi nowy zakres handlu pomiędzy 1242,41-1214,30 dolarów za uncję. Rynek metali szlachetnych nadal spodziewa się intrygi. W następnym tygodniu amerykańska Rezerwa Federalna ogłosi Stopę funduszy federalnych i jeśli wzrośnie to złoto może kontynuować trend dolny. Inwestorzy są gotowi, aby wyjść z "aktywa bezpieczeństwa" na rynku i zrezgynować z inwestycji w złoto. Uwzgledniając powyższe informacje taktyką handlową może być sprzedać (opcja SPRZEDAJ).

W przypadku zakupu aktywa skutecznym rozwiązaniem realizacji opcji KUP będzie poziom 1242,41 dolarów za uncję. W przeciwnym wypadku zaleca się do handel z opcją SPRZEDAJ, aż do poziomu 1214,30 dolarów za uncję.

Zalecenie: SPRZEDAWAĆ do poziomu 1214.30 za uncję.

 

SP500 (H4)

Czterogodzinny wykres SP500 po krótkiej wyprzedaży, próbuje powrócić do wcześniejszego poziomu handlu w zakresie 2008,4 - 1991,9. W przypadku, gdy linia przechodzi przez punkt oporu na 1991,9, będzie to wyraźny sygnał dla dalszego wzrostu do punktu oporu 2008,4. Dalsza sprzedaż spowoduje spadek na wykresie opcji binarnych i może zejść poniżej poziomu 1991,9 i utworzyć nowy punkt docelowy na 1969,6

Zalecenie: KUPOWAĆ od 1991 punktów.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.