Taktyki handlowe dla 25-29.08.2014

EUR/USD (H4)

 

Wykres cenowy EUR/USD ustablizował się na poziomie 1,33475, który znajduje się poniżej poprzedniego poziomu wsparcia. Zauważalny jest niewielki trend spadkowy, który daje sygnał dla kupna opcji binarnych, głównie spadkowych. W przypadku kolejnych sprzedaży para będzie dążyć do najbliższego wsparcia cenowego na poziomie 1,32046 za euro.

Jeśli EUR/USD naruszy poziom 1,32046 może to oznaczać tendencję dla dalszego spadku do poziomu 1,31166 i zalecany będzie handel z opcją PUT. Jeśli cena poruszy się w przeciwnym kierunku do trendu można spodziewać się 1,33475 za EUR/USD.

Zalecenie: SPRZEDAWAĆ od 1,32910.

 

 

GBP/USD (H4)

 

Wykres pary walutowej GBP/USD wykazał spadek ceny i testuje wsparcie na poziomie 1,66018. Napływ wiadomości oraz negatywne informacje odnośnie inflacji w Wielkiej Brytanii miały silny wpływ na przebieg handlu. W przypadku stałej konsolidacji poniżej 1,66018, można oczekiwać przejścia na niższy zakres handlu w okolicach 1.66018- 1,64723.

W przypadku sprzedaży aktywa poziom 1,67057 GBP/USD powinien zostać osiągnięty, co jest bardzo silnym oporem w tej chwili. W razie spadków oczekiwana jest sprzedaż do 1,64723.

Zalecenie: SPRZEDAWAĆ od 1,64723.

 

 

USD/JPY (H4)

 

Wykres czterogodzinny pary walutowej USD/JPY pokonał wszystkie ważne poziomy wsparcia. Wskaźniki gospodarcze w Japonii zmusiły walutę krajową do strat w stosunku do innych głównych walut świata.

Nie jest wykluczone, że USD/JPY zakorzeni się w wyższym zakresie handlu 103,95-103,39. Ponadto uczestnicy rynku mogą podjąć strategiczną pauzę, ponieważ jen jest znacznie "przegrzany" po aktywnej sprzedaży dolara.

W przypadku sprzedaży aktywa handel z opcją KUP do poziomu 103,95. Handel z opcją SPRZEDAJ jest rekomendowany pomiędzy 103,39 i poniżej do 103,08.

Zalecenie: SPRZEDAWAĆ od 103,95

 

 

AUD/USD (H4)

 

Wykres ceny dla AUD/USD próbuje naruszyć poziom oporu na 0,93329. W przypadku aktywnej sprzedaży można oczekiwać wsparcia na poziomie 0,92124. Należy również zwrócić uwagę, że wykres znajduje się wewnątrz trendu spadkowego, co może spowodować dalszą sprzedaż aktywa.

Korzystnym rozwiązaniem w tym przypadku jest opcja SPRZEDAJ do wartości 0,92124. W przypadku sprzedaży i wzrostu wykresu ceny rekomendowany jest handel z opcją KUP do wartości 0.93329

Zalecenie: WSTRZYMAĆ SIĘ

 

 

Gold (H4)

 

Wykres czterogodzinny złota (GOLD) pokonał minimalną wartość lipcowej ceny 1281,33 dolarów za uncję. Złoto umocniło się w tendencji spadkowej, która może zmusić uczestników rynku do koncentrowania się na taktyce sprzedaży aktywa do 1262,08 dolarów za uncję.

W przypadku zakupu aktywa handlować na opcji KUP do 1281.33, co jest korzystne i zalecane. W przypadku sprzedaży rekomendowany handel z opcją SPRZEDAJ do 1262.08.

Zalecenie: SPRZEDAWAĆ do 1262,08 dolarów za uncję.

 

 

SP500 (H4)

 

Czterogodzinny wykres dla SP500 osiągnął lipcowy szczyt na 1991,9 punktów. Indeks wszedł także w zakres handlowy 1991,9-1969,4 i może się tutaj zakorzenić. W tej chwili jest duże zainteresowanie na zakup amerykańskich aktywów, pomimo znacznego "przegrzania" rynku. Jeśli sprzedajesz celem będzie silny poziom wsparcia o wartości 1969,4 punktów.

Zalecenie: WSTRZYMAĆ SIĘ

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.