Taktyki rynkowe na 6.03.-10.03.2017

EUR/USD

EUR/USD na początku tygodnia para walutowa poruszała się w negatywnym trendzie, w końcu tygodnia wartość pary walutowej wzrosła, zamykając sesję w pobliżu poziomu 1.0619. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0629. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0559 i 1.0495.

W Europie warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. oprocentowania depozytów, decyzję w sprawie stóp procentowych (marzec), konferencję prasową EBC, PKB (k/k) (Q4) oraz PKB (r/r) (Q4).

W USA warto zwrócić uwagę na zmianę pozarolniczego zatrudnienia ADP (luty), zapasy ropy naftowej, zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (luty) oraz na stopę bezrobocia (luty).

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0619 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0495 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

GBP/USD w zeszłym tygodniu poruszała się w negatywnym trendzie, zamykając sesję w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.2289. Możliwe są dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.2347 i 1.2470. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2213.

W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na produkcję dóbr w fabrykach (m/m)(styczeń), przewidywania PKB według NIESR oraz na bilans handlowy (styczeń).

W USA warto zwrócić uwagę na zmianę pozarolniczego zatrudnienia ADP (luty), zapasy ropy naftowej, zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (luty) oraz na stopę bezrobocia (luty).

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.2470 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.2213 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

AUD/USD

AUD/USD w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się zmiennie, zamykając sesję spadkiem w pobliżu poziomu 0.7593. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7620 i 0.7699. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7542.

W Australii warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych (marzec), oświadczenie na temat stóp procentowych RBA oraz wartość pożyczek mieszkaniowych (m/m)(styczeń).

W USA warto zwrócić uwagę na zmianę pozarolniczego zatrudnienia ADP (luty), zapasy ropy naftowej, zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (luty) oraz na stopę bezrobocia (luty).

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7699 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.7542 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

USD/JPY w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się zmiennie, zamykając sesję wzrostem w pobliżu poziomu 113.9. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 114.73. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 113.08 i 111.68.

W Japonii warto zwrócić uwagę na PKB (k/k) (Q4).

W USA warto zwrócić uwagę na zmianę pozarolniczego zatrudnienia ADP (luty), zapasy ropy naftowej, zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (luty) oraz na stopę bezrobocia (luty).

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 114.73 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 111.68 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

USD/CHF w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się zmiennie, zamykając sesję spadkiem w pobliżu poziomu 1.0069. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0073 i 1.0145. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0009.

W Szwajcarii warto zwrócić uwagę na wskaźnik CPI (m/m)(luty), stopę bezrobocia, bez korekty z tytułu wahań sezonowych oraz na stopę bezrobocia, z uwzględnieniem wahań sezonowych (luty).

W USA warto zwrócić uwagę na zmianę pozarolniczego zatrudnienia ADP (luty), zapasy ropy naftowej, zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (luty) oraz na stopę bezrobocia (luty).

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 114.73 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 111.68 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

Gold

 

Cena złota tworzyła szereg różnych trendów, zamykając sesję w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1233. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1240 i 1258. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1223.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1258 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1223 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.