Taktyki rynkowe na 14.03.-18.03.2016

EUR/USD

EUR/USD wykazał wzrost i osiągnął poziom 1.12, następnie wykres ceny zmienił swój kierunek. Jeśli nie nastąpi korekta i ten trend będzie kontynuowany to EUR/USD może szybko powrócić do swoich poprzednich wartości na poziomie 1.09. W przypadku dalszych spadków polecamy zwrócić uwagę na najbliższy poziom wsparcia na poziomie 1.0823. W przypadku silnych pozytywnych danych statystycznych EUR/USD z łatwością może przełamać poziom 1.1217.

W Europie będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych (CPI). W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1217 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0823 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

GBP/USD

GBP/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie. Udało się tej parze walutowej osiągnąć poziom 1.43 i w dalszym ciągu istnieją perspektywy do wzrostów. Wartość GBP/USD znajduje się w pobliżu istotnych poziomów oporu i wsparcia, które znajdują się na poziomach 1.4410 i 1.4118. W przypadku silnych danych statystycznych te dwa poziomy z łatwością mogą być przełamane. Ze względu na oczekiwania decyzji w sprawie stóp procentowych w ciągu tygodnia mogą powstać wielokierunkowe trendy. Możliwy jest wzrost aktywności uczestników rynku.

W czwartek w Wielkiej Brytanii będzie opublikowana decyzja w sprawie stóp procentowych, która będzie miała wpływ na wartość GBP. Warto także zwrócić uwagę na publikacje dot. średniego wynagrodzenia oraz zmiany liczby ubiegających się o zasiłek. W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.4410 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.4118 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

AUD/USD

AUD/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 0.7390 i 0.7526. Udało się tej parze walutowej osiągnąć poziom 0.7526, który jest istotnym poziomem oporu. Wartość AUD/USD porusza się w pobliżu tego poziomu, dlatego w przypadku dalszych wzrostów para walutowa może osiągnąć nowa maksymalną wartość. W przypadku spadków polecamy zwrócić uwagę na najbliższy poziom wsparcia 0.7390. Jeśli poziom ten zostanie przełamany, AUD/USD może powrócić do swoich wartości z lutego tego roku.

W Australii będzie opublikowany protokół dot. zmiany zatrudnienia. W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7526 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.7390 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/JPY

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 112 i 114. Najbliższy poziom oporu znajduje się na poziomie 114.56. W przypadku negatywnych danych statystycznych polecamy zwrócić uwagę na poziom wsparcia 112.62, który z łatwością może zostać przełamany. W ciągu tygodnia wartość pary walutowej będzie zależeć od publikacji danych statystycznych z USA.

W Japonii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 114.56 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 112.62 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

Gold

W minionym tygodniu cena złota osiągnęła nową maksymalną wartość 1283.21. Następnie ze względu na umocnienie dolara amerykańskiego i światowego wzrostu cen ropy naftowej wartość złota gwałtownie spadła. W chwili obecnej złoto notowane jest na poziomie 1266. Kolejne zmiany ceny złota spodziewane są we wtorek podczas publikacji danych statystycznych z USA. Ważne poziomy oporu i wsparcia znajdują się na poziomach 1283.21 i 1236.97.

W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1283.21 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1236.97 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/CHF

W końcu ubiegłego tygodnia USD/CHF utworzył w ciągu 2 dni miesięczne minimum i maksimum. Przyczyną takich gwałtownych zmian były ważne dane statystyczne z USA. Wartość pary walutowej wzrosła do poziomu 1.0094, ale następnie zaczęła stopniowo spadać. Nowa minimalna wartość USD/CHF znajduje się na poziomie 0.9810. Najbliższe poziomy wsparcia i oporu są na poziomach 1.0094 i 0.9810.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

w przypadku spadków cel na poziomie 0.9810 – SPRZEDAJ

w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0094 – KUP

Rekomendacja: KUP

 

USD/RUB

USD/RUB nadal porusza się w negatywnym trendzie. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 69 i 72. Para walutowa utworzyła nową maksymalną wartość 69.45, która także jest najbliższym poziomem wsparcia. Najbliższy poziom oporu znajduje się na poziomie 72.95. Ze względu na publikację decyzji w sprawie stóp procentowych wartość tej pary walutowej może się zmienić. Polecamy zwrócić uwagę na dalszy ruch pary walutowej w chwili publikacji ważnych danych statystycznych.

W piątek w Rosji będzie opublikowana decyzja w sprawie stóp procentowych. W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 72.95 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 69.45 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.