Taktyki rynkowe na 20.06.-24.06.2016

EUR/USD

EUR/USD w ciągu ostatniego tygodnia stworzyła wiele trendów krótkoterminowych, ale w dłuższej perspektywie para walutowa porusza się w wąskim korytarzu. Obecnie na wykresie aktywa tworzy się pozytywny trend, co może doprowadzić do osiągnięcia najbliższego poziomu oporu 1.1321. Polecamy zwrócić szczególną uwagę na wykres ceny w chwili publikacji ważnych danych statystycznych z Europy i USA. W przypadku spadków ważny poziom wsparcia znajduje się na poziomie 1.1114.

W Europie będą opublikowane dane statystyczne dot. Nastroju Ekonomicznego ZEW oraz wskaźnika PMI dla przemysłu w Niemczech. W USA polecamy zwrócić uwagę na sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości oraz bazowe zamówienia środków trwałych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1321 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.1114 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

Przed publikacją decyzji w sprawie stóp procentowych w Wielkiej Brytanii i USA para walutowa GBP/USD poruszała się w wąskim korytarzu. Wartość dolara amerykańskiego znacznie spadła, a funt brytyjski zaczął rosnąć. Po aktywnej redukcji para walutowa GBP/USD wzrosła do poziomu 1.43 i nadal pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Ważne poziomy oporu i wsparcia znajdują się na poziomach 1.4658 i 1.4015.

W czwartek odbędzie się referendum w sprawie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, który może mieć wpływ na wartość GBP. W USA polecamy zwrócić uwagę na sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości oraz bazowe zamówienia środków trwałych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.4658 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.4015 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

AUD/USD

AUD/USD nadal porusza się w wąskim korytarzu. W ciągu ostatniego tygodnia para walutowa AUD/USD poruszała się w pobliżu poziomu 0.73. Opublikowane dane statystyczny w tym tygodniu mogą stworzyć nowe trendy. W przypadku wzrostów polecamy zwrócić uwagę na najbliższy poziom oporu 0.7503. W przypadku spadków najbliższy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 0.7284.

W Australii będzie opublikowany protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej. W USA polecamy zwrócić uwagę na sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości oraz bazowe zamówienia środków trwałych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7503 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.7284 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/JPY

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. W ubiegłym tygodniu zostały opublikowane dane statystyczne dot. decyzji w sprawie stóp procentowych w Japonii i USA, co doprowadziło do trwałego spadku wartości aktywów. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 103 i 107. W tym tygodniu wartość USD/JPY będzie zależała od publikacji danych statystycznych z USA. Najbliższe poziomy oporu i wsparcia znajdują się na poziomach 107.25 i 103.56.

W Japonii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA polecamy zwrócić uwagę na sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości oraz bazowe zamówienia środków trwałych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 107.25 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 103.56 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

Gold

Cena złota poruszała się w pozytywnym trendzie. Po publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych w USA wartość dolara amerykańskiego znacznie spadła co miało pozytywny wpływ na wartość złota. Cena złota wzrosła do poziomu 1314, który również jest najbliższym poziomem oporu. W przypadku spadków najbliższy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 1256.47.

W USA polecamy zwrócić uwagę na sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości oraz bazowe zamówienia środków trwałych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1314.95 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1256.47 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

USD/CHF porusza sie w pobliżu swoich minimalnych wartości. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 0.95 i 0.96. Najbliższy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 0.9573 i z łatwością może być przełamany. W przypadku wzrostów warto zwrócić uwagę na ważny poziom oporu 0.9776.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA polecamy zwrócić uwagę na sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, sprzedaż nowych nieruchomości oraz bazowe zamówienia środków trwałych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9573 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.9776 – KUP

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.