Taktyki rynkowe na 11.07.-15.07.2016

EUR/USD

W ciągu ostatniego tygodnia para walutowa EUR/USD utworzyła wiele trendów krótkoterminowych i zatrzymała się poniżej poziomu 1.1088. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1088 i 1.1183. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1000.

W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) w Niemczech oraz wskaźnik CPI za czerwiec we Francji i Hiszpanii.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz wskaźnik PPI za czerwiec.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1183 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.1000 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Możliwe są dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.3045 i 1.3338. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2796.

W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych, protoków z posiedzenia Komitetu Polityki Monetranej BoE oraz przemówienie prezesa BoE Carney.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik PPI za czerwiec.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.3338 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.2796 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

AUD/USD

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7571. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7470 i 0.7407.

W tym tygodniu w Australii warto zwrócić uwagę na zmianę zatrudnienia w czerwcu.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik PPI za czerwiec.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7571 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.7407 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/JPY

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Możliwe są dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 101.26 i 102.80. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 99.99.

W Japonii warto zwrócić uwagę na wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik PPI za czerwiec.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 102.80 – KUP

w przypadku spadków cel na poziomie 99.99 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/CHF

USD/CHF w ubiegłym tygodniu tworzył trendy krótkoterminowe. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9864. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9760 i 0.9685.

W Szwajcarii warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) za czerwiec.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik PPI za czerwiec.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.9864 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9685 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

Gold

Pod koniec ubiegłego tygodnia, wartość złota wykazała wzrost, nie wyklucza się dalszych spadków. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1374. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1352 i 1337.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1374 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1337 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.