Taktyki rynkowe na 18.07.-22.07.2016

EUR/USD

EUR/USD W drugiej połowie ubiegłego tygodnia, para miała wiele pozytywnych tendencji, ale w piątek zamknął się gwałtownym spadkiem na poziomie 1.1028. W tym tygodniu możliwe są dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1162 i 1.1089. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1022.

W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na nastrój ekonomiczny ZEW w Niemczech i na przemówienie prezesa EBC Draghi.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik przemysłowy według Fed z Filadelfii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1162 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.1022 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

GBP/USD w zeszłym tygodniu stworzył wiele różnych trendów i zatrzymał się na poziomie 1.3176. Możliwe są dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.3204 i 1.3480. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2955.

W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu oraz zmianę liczby ubiegających się o zasiłek.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik przemysłowy według Fed z Filadelfii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.3480 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.2955 – SPRZEDAJ

 Rekomendacja:SPRZEDAJ

 

AUD/USD

AUD/USD na koniec tygodnia para walutowa spadła do poziomu 0.7577. Możliwe są wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7602 i 0.7675. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7526.

W Australii warto zwrócić uwagę na protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej oraz CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik przemysłowy według Fed z Filadelfii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7675 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.7526 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

USD/JPY ostatnie dni poruszała się w pobliżu poziomu 104.83. Możliwe są dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 106.32. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 104.56 i 102.44.

W Japonii warto zwrócić uwagę na CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik przemysłowy według Fed z Filadelfii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 106.32 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 102.44 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF cały zeszły tydzień tworzyła trendy krótkoterminowe i zatrzymała się na poziomie 0.9815. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9827 i 0.9893. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9764.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

W USA warto zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz na wskaźnik przemysłowy według Fed z Filadelfii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.9893 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9764 – SPRZEDAJ

 Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

Gold

Cena złota spadła do poziomu 1327. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1330 i 1346. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1319.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1346 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1319 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.