Taktyki rynkowe na 25.07.-29.07.2016

EUR/USD

EUR/USD w zeszłym tygodniu poruszał się w negatywnym trendzie na poziomie 1.0973. W tym tygodniu możliwe są dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1079 i 1.1014. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0953.

W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na wskaźnik nastrojów biznesowych IFO oraz zmianę bezrobocia w Niemczech.

W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, indeks podpisanych umów kupna domów oraz na decyzję w sprawie stóp procentowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1079 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0953 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

GBP/USD w zeszłym tygodniu dokonał kilka negatywnych trendów i osiągnął poziom 1.3111. Możliwe są dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.3164 i 1.3288. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.3063.

W Wielkiej Brytanii polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik ubóstwa społecznego według Nationwide, trendy zamówień przemysłowych CBI oraz zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny.

W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, indeks podpisanych umów kupna domów oraz na decyzję w sprawie stóp procentowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.3288 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.3063 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

AUD/USD w zeszłym tygodniu dokonał kilka negatywnych trendów i osiągnął poziom 0.7462. Nie wyklucza się dalszych wzrostów. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7498 i 0.7606. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7442.

W Australii warto zwrócić uwagę na wskaźnik CPI oraz kredyty sektora prywatnego.

W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, indeks podpisanych umów kupna domów oraz na decyzję w sprawie stóp procentowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7606 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.7442 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/JPY

USD/JPY ostatnie dni poruszał się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 105.98. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 106.39 i 107.49. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 105.42.

W Japonii warto zwrócić uwagę na raport o prognozach gospodarczych oraz konferencję prasową Banku Japonii.

W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, indeks podpisanych umów kupna domów oraz na dezyzję w sprawie stóp procentowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 107.49 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 105.42 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF cały zeszły tydzień tworzyła pozytywne trendy krótkoterminowe i zatrzymała się na poziomie 0.9867. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9906. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9864 i 0.9810.

W Szwajcarii warto zwrócić uwagę na wskaźniki wiodące KOF.

W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board, indeks podpisanych umów kupna domów oraz na decyzję w sprawie stóp procentowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.9906 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9810 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

Gold

Cena złota poruszała się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1316. Nie wyklucza się dalszych spadków. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 11322 i 1337. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1310.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1337 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1310 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.