Taktyki rynkowe na 14.09-.18.09.2015

EUR/USD

Miniony tydzień osłabił USD na międzynarodowym rynku finansowym. Para walutowa odwróciła się w stronę trendu wzrostowego i przełamała poziomu 1.12267. Możliwe jest osiągnięcie punktu oporu na poziomie 1.13978. W tym tygodniu Fed ogłosi główną stopę procentową. Możliwe jest, że stopy procentowe pozostaną nie zmienione, a USD będzie tracił swoje pozycje względem innych walut światowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1.13978 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.12267 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

Para walutowa osiągnęła punkt oporu na poziomie 1.54656. Walutę GBP wzmocniła publikacja stóp procentowych banku Anglii. W chwili obecnej parę walutową wstrzymuje punkt oporu na poziomie 1.54656. Nie wyklucza się pewnej niepewności wokół tego poziomu i odwrotu trendu na spadkowy. W przypadku odwrócenia się można będzie spodziewać się osiągnięcia poziomów 1.5400 i 1.53308. Ponadto inwestorzy oczekują nadchodzącej publikacji stóp procentowych FED.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.54646 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1.56545 – KUP

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

AUD/USD

Możliwe jest, że para walutowa nadal będzie poruszać się w negatywnym trendzie. Cel na poziomie 0.69690. Na ruchy rynkowe może mieć wpływ publikacja protokołu z posiedzenia dotycząca polityki monetarnej Royal Bank of Australia. Znaczącym wydarzeniem będzie także przemówienie prezes RBA, Stevens.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.70817– SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.71669 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

Wykres ceny pary walutowej USD/JPY porusza się w sposób nieokreślony. Kluczowym poziomem wsparcia jest 120.63. Przełamanie tego poziomu stworzy warunki do dalszych spadków. W ten sposób wykres ceny może starać się utrzymać pomiędzy poziomami 121.71 – 118.39. Ponadto na ruchy handlowe będzie miała wpływ publikacja stóp procentowych FED. Wydarzenie to będzie miało bardzo znaczący wpływ na parę USD/JPY.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 121.71 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomach 119.00 - 119.60 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

Gold

Złoto od poziomu oporu na poziomie 1125.29 rozpoczęło przecenę. W chwili obecnej ważnym poziomem jest punkt wsparcia na poziomie 1107.88. W przypadku przełamania tego poziomu wykres ceny nadal będzie poruszać się w negatywnym trendzie. Ponadto na ruchy handlowe będzie miała wpływ publikacja stóp procentowych FED. Jeśli USD będzie się wzmacniał się, można będzie oczekiwać dalszych spadków złota.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 1107.88 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu od poziomu 1107.88 , można będzie oczekiwac osiągnięcia poziomu 1125.29 – KUP

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/CHF

Nie udało się tej parze przełamać punktu oporu z poziomu 0.98018. Jeśli nastąpi przełamanie punktu wsparcia z poziomu 0.97127 będzie można spodziewać się dalszych spadków. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce to kolejnym poziomem docelowym będzie 0.96474.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.98018 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie poniżej 0.97127 do 0.95435 i 0.95435 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/RUB

Para walutowa USD/RUB utrzymuje się powyżej poziomu 67.41. Jest to punkt powstrzymujący tą parę walutową od spadków. Przełamanie poziomu 67.41 będzie sygnałem do umocnienia RUB. Wykres ceny może osiągnąć punkt wsparcia na poziomie 65.88. Jeśli natomiast zaobserwujemy nowy okres spadku ropy naftowej można będzie oczekiwać, że RUB osiągnie punkt oporu na poziomie 69.88 za dolara amerykańskiego.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 69.88 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 65.88 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.