Taktyki rynkowe na 21.09.-25.09.2015

EUR/USD

Miniony tydzień osłabił nadzieje na umocnienie dolara USA. Decyzje w sprawie stóp procentowych, które pozostały na poziomie z poprzedniego okresu, bardzo rozczarowały uczestników rynku. Wykres ceny pary walutowej wzrósł i przełamał poziom 1.13978, jednak nie utrzymał tego poziomu na dłużej i nastąpiła korekta, a to otwiera perspektywy do osiągnięcia na poziomu 1.11012. W chwili obecnej istnieją perspektywy na dalsze, ale krótkotrwałe wzrosty, jednak długoterminowo należy spodziewać się spadków. Na obrót sytuacji będą miały wpływ publikacje makroekonomiczne ze strefy Euro. W tym tygodniu inwestorzy oczekują na dane statystyczne dot. wskaźnika PMI w strefie euro. Należy pamiętać, że w przypadku publikacji wskaźnika poniżej oczekiwanej prognozy, EUR odnotuje spadki podczas sesji europejskiej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- cel długoterminowy - 1.11012

- w przypadku kolejnej nieudanej próby przełamania poziomu 1.13978 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

Poziom stopy bezrobocia w Wielkiej Brytanii niespodziewanie spadł. Wydarzenie to wraz z spadkiem wartości dolara USA na rynku walutowym stwarza warunki do dalszych wzrostów GBP. W chwili obecnej istnieją perspektywy osiągniecia poziomu 1.56545. Stopniowe przełamanie tego poziomu przybliży wykres ceny do poziomu 1.57872.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że w tym tygodniu nie spodziewamy się ważnych informacji z Wielkiej Brytanii, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. A więc sytuacja na rynku będzie zależeć od dynamiki handlu walutą amerykańską.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1.54545 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.54646 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

AUD/USD

Mimo spadku cen surowców para walutowa AUD/USD wzrasta. Dodatkowym wsparciem dla AUD jest spadek dolara USA. Dlatego wykres ceny może przełamać znaczący punkt na poziomie 0.72719. W tym tygodniu ważne będą dane statystyczne dot. wskaźnika sprzedaży detalicznej i bilansu handlowego Australii. W przypadku pozytywnych publikacji AUD może jeszcze bardziej się wzmocnić.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.72719 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.71669 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/JPY

Punkt wsparcia na poziomie 119.29 powstrzymuje wykres ceny od dalszych spadków. Kolejny poziom, który może osiągnąć ta para walutowa jest 118.39. Na ruch handlowy ma wpływ decyzje w sprawie stóp procentowych. Ponadto znaczącym wydarzeniem będzie publikacja wskaźnika stopy bezrobocia Japonii. Dane te będą opublikowane we wtorek w sesji azjatyckiej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 120.63 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 118.39 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

Gold

Złoto przestało mocno spadać i daje mocny sygnał do dalszych wzrostów. Punkt wsparcia na poziomie 1125.29 może okazać się znaczącą barierą powstrzymujący wykres ceny od nowych spadków. Ponadto po spadku USD na międzynarodowym rynku walutowym, złoto odzyskuje swoje pozycje. Istnieje możliwość osiągnięcia kolejnego poziomu 1151.63 za uncję. W tym tygodniu szczególna uwaga będzie skupiona na ruchy handlowe dolara USA, od tego będzie zależeć kierunek wykresu ceny złota.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 1125.29 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1151.63 – KUP

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF porusza się w kierunku punktu wsparcia na poziomie 0.95435. Publikacja stóp procentowych, które pozostały na poziomie z poprzedniego okresu, miała wpływ na CHF. Jeśli uda się parze walutowej przełamać ważny poziom 0.95435, będzie można oczekiwać dalszych spadków. Również w środku tygodnia będzie publikacja kwartalnego biuletynu Narodowego Banku Szwajcarii. Wydarzenie to może mieć wpływ na przebieg handlu franka szwajcarskiego w stosunku do dolara USA. Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomach pomiędzy 0.96474 i 0.97127 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.95435 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/RUB

Wykres ceny pary walutowej jest na poziomie wsparcia 64.95. Dalszy wzrost RUB otworzy perspektywy osiągnięcia następnego punktu wsparcia na poziomie 62.95. Warto jest podkreślić, że jednak istnieje ryzyko spadku cen ropy naftowej, a to może mieć negatywny wpływ na RUB.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 67.41 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 62.57 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.