Taktyki rynkowe na 05.10.-09.10.2015

EUR/USD

Nowe nadzieje na wzrost stopy procentowej Fed sprawia, że inwestorzy skupiają uwagę na USD. Para walutowa EUR/USD zmierza do punktu wsparcia na poziomie 1.11144. Poziom ten ma wielkie znaczenie dla tej pary walutowej. Jeśli nadal będzie trwać tendencja spadkowa można będzie oczekiwać osiągnięcia poziomu 1.10179.

W tym tygodniu można będzie zwrócić uwagę na publikację bilansu handlowego USA. Na tle publikacji tego wskaźnika wzrośnie działalność handlowa USD.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku dalszych redukcji cel na poziomach 1.11144 i 1.10179 – SPRZEDAJ

- w przypadku przełamania poziomu wsparcia 1.11144 SPRZEDAJ powyżej 1.10179

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

Funt brytyjski zatrzymał się w pobliżu punktu wsparcia na 1.51216. Ważne podkreślenia jest, że dane statystyczne z Wielkiej Brytanii publikowane są ze zmiennymi danumi, jednak większy wpływ na ruch handlowy ma umocnienie się USD. Dlatego nowy okres wzrostu USD sprowokuje inwestorów sprzedawać GBP poniżej poziomu wsparcia 1.51216.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie od 1.52194 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.49917 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

AUD/USD

Dolar australijski pomimo ogólnej tendencji umocnienia się dolara USD utrzymuje się w pozytywnym trendzie. Jeśli wykres ceny przełamie punkt oporu na poziomie 0.70450, możliwe będzie utrzymanie się pomiędzy punktami 0.71472 i 0.70450. Na ruch handlowy także będzie miała wpływ nadchodząca publikacja stóp procentowych Banku Rezerw Australii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.70450 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.70450 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/JPY

Para walutowa USD/JPY nadal porusza się między punktami 120.92 – 118.84. Obawy na temat giełdy chińskiej oraz jej gospodarki powodują, że inwestorzy wybierają bardziej bezpieczne aktywo, czyli JPY. Dlatego opcja KUP jest możliwa,ale nie wyżej niż punktu oporu 120.92, a SPREZDAJ nie niżej 118.84. Ponadto tworzy się trójkąt, a to jest mocny sygnał, że można się spodziewać, że zwężenie w ramach tej figury zabierze trochęczasu.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 120.92 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 118.39 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

Gold

Złoto nadal porusza się w negatywnym trendzie. Na ruch handlowy ma wpływ ogólny trend umocnienia USD, dlatego możliwe są nowe spadki tego metalu szlachetnego. Jeśli będzie odwrócenie w stronę wzrostów, można będzie oczekiwać utrzymania się powyżej poziomu 1112.80, ale sądząc po ogólnej tendencji, ewentualna korekta może mieć krótkoterminowy charakter.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 1102.15 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1112.80 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/CHF

 

Para walutowa USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu pomiędzy 0.97998 i 0.97066. Tym samym zmusza uczęstników rynku wybrać pozycję „wstrzymaj się”. Jeśli wykres ceny przełamie te poziomy będzie to sygnałem do otwarcia transakcji. CHF tak samo jak i JPY jest aktywem bardziej bezpiecznym. Dlatego stabilność tej waluty jeszcze długo może ją utrzymywać w tych ramach handlowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.98884 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.97056 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/RUB

Para walutowa USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Jednak warto jest podkreślić, że zatrzymanie tego trendu da sygnał na „spadek” wartości RUB. Jeśli sytuacja będzie miała miejsce pierwszy cel na poziomie 66.27, a kolejny na poziomie 66.60. Jeśli jednak RUB będzie się dalej umacniał to najprawdopodobniej wykres ceny osiągnie punkt wsparcia na poziomie 65.53, przełamanie tego poziomu otworzy drogę do poziomu 64.99.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 66.27 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomach 65.53 i 64.99 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.