Taktyki rynkowe na 12.10.-16.10.2015

EUR/USD

EUR umacnia się w stosunku do USD i zbliża się do punktu oporu 1.13456. Na ruch handlowy mają wpływ wrześniowe publikacje protokołów FED. Okazało się, że regulator uważnie śledzi poziom inflacji i tempo wzrostu gospodarczego na świecie. Te czynniki mają duży wpływ dla decyzji w sprawie podstawowej stopy procentowej. Zauważyć można, że dolar znajduje się pod silną presją i takie poziomy jak 1.12395 i 1.11144 będą wstrzymywać parę walutową od spadków.

Ten tydzień będzie nasycony ekonomicznymi wiadomościami, z których najważniejsze będą dotyczyć poziomu inflacji w USA.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomach 1.13456 i 1.14480 – KUP

- w przypadku przełamania poziomu 1.12395 cel na poziomie 1.11144 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

Funt brytyjski utrzymuje się powyżej poziomu 1.53308. Próba spadku do poziomu 1.52194 zakończyła się niepowodzeniem nawet po tym jak Bank Anglii pozostawił stopy procentowe na tym samym poziomie. Na walutę także ma wpływ ogólna dynamika osłabiania się USD. Ze względu na zaistniałą sytuację można oczekiwać osiągnięcia bardziej wysokiego poziomu 1.54646. Ponadto na ruch handlowy mogą mieć wpływ publikacje wskaźnika cen konsumpcyjnych, które będą opublikowane we wtorek. W oczekiwaniu na dobre wyniki para walutowa GBP/USD może się umocnić.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1.54646 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.52194 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

AUD/USD

Dolar australijski, wspierany przez wzrost cen surowców pokonał znaczący poziom oporu 0,72649. Z tego powodu istnieją perspektywy, aby osiągnąć poziom 0.74302. Ponadto wzrost waluty wsparła publikacja bazowych stóp procentowych Banku Rezerw Australii. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów rynku pozostały one na dotychczasowym poziomie.

Tydzień ten będzie interesujący z powodu publikacji danych z rynku pracy. Oczekiwana jest publikacja stopy bezrobocia w Australii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.74302 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.71472 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/JPY

Para walutowa USD/JPY nadal porusza się w trójkącie. W tym samym czasie, na Jena wpływ mają pozostawione na tym samym poziomie podstawowe stopy procentowe Banku Japonii. Widoczne jest nieznaczne umocnienie się, jeśli taka tendencja utrzyma się można będzie oczekiwać osiągniecia poziomu wsparcia 118.84.

W tym tygodniu na ruch handlowy może mieć wpływ ogólna tendencja dolara na rynku światowym, a także zbliżające się publikacje dot. japońskiej produkcji przemysłowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 120.92 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 118.84 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

Gold

Ze względu na spadek USD oraz powstrzymanie się od podwyżki stóp procentowych Fed, złoto porusza się w pozytywnym trendzie. Ważne jest to, że złoto porusza się na bardzo wysokich poziomach, dlatego możliwe jest osiągnięcie punktu oporu na poziomie 1163.87. Ważnym podkreślenia jest fakt, że jeśli trend spadkowy USD nadal będzie się utrzymywać, to można się spodziewać nowych wzrostów złota.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1163.87 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1123.85 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

Frank szwajcarski umacnia się względem dolara UAS, ale na drodze do dalszych umocnień pojawi się punkt wsparcia z poziomu 0.95801. Na ruch handlowy wpływ ma także ogólna tendencja spadkowa USD. Jeśli jednak CHF straci swoją pozycję to można będzie oczekiwać wzrost do poziomu 0.97998.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.97998 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1123.85 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/RUB

Para walutowa USD/RUB utrzymuje się w trendzie spadkowym. Oznaczać to może, że RUB kontynuować będzie odrabianie strat względem USD nawet do poziomu wsparcia na 60.34. Ponadto dopóki USD traci swoje pozycje taki scenariusz jest prawdopodobny. W innym przypadku wykres ceny może się odwrócić do punktu oporu na poziomie 62.59.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 62.59 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 60.34 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.