Taktyki rynkowe na 26.10.-30.10.2015

EUR/USD

EUR w stosunku do USD mocno się osłabiło. Okazało się, że EBC zamierza obniżyć podstawowe stopy procentowe. Stwierdzono także o możliwych dodatkowych przesłankach wsparcia gospodarki w grudniu. Ze względu na umiarkowany wzrost gospodarki USA i wciąż nierozwiązane problemy strefy euro, taki spadek euro był oczekiwany. Otwierają się perspektywy osiągnięcia punktu wsparcia na poziomie 1.10223.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomach 1.10223 i 1.08586 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.12395 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

Parze walutowej GBP/USD nie udało się utrzymać powyżej punktu wsparcia na poziomie 1.54646. W tym samym czasie można zauważyć, że wykres ceny porusza się w pozytywnym trendzie. Taka pozycja wskazuje możliwość utrzymania się na bardziej wysokich poziomach 1.56453 – 1.54646. Ponadto niedawna pozytywna publikacja wskaźnika sprzedaży detalicznych przyczyniła się do przewagi pozycji KUP na rynku.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1.56453 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.53308 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

AUD/USD

Po krótkiej konsolidacji dolar australijski jest gotowy do dalszych wzrostów. Jest znaczący sygnał w stronę osiągniecia punktu oporu na poziomie 0.74302. Dlatego po utrzymaniu się powyżej poziomu wsparcia 0.72649 można się będzie spodziewać wzrostu dolara australijskiego.

W tym tygodniu będą opublikowane ważne dane statystyczne dot. wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych w Australii. Dane te będą opublikowane we wtorek w sesji azjatyckiej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku dalszych wzrostów cel na poziomie 0.74302 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.71472 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/JPY

Tej parze nie udało przełamać punktu oporu na poziomie 120.92. Mówi to o tym, że para jest gotowa do dalszej konsolidacji. Jeśli jednak dolar amerykański umocni się w stosunku do jena, można będzie spodziewać się osiągnięcia następnego ważnego poziomu oporu w pobliżu 121.72.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 121.72 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 118.84 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

Gold

Widoczne jest zbliżenie się do poziomu oporu 1187.12. Ponadto, po krótkiej korekcie, złoto jest gotowe, aby pokazać nową falę wzrostu. Zatrzymać taką tendencję może przyszłe posiedzenie FED. Nie jest wykluczone, że uczestnicy rynku oczekują informacji o wzroście gospodarczym w USA. W związku z tym, możliwa jest konsolidacja i niepewność podczas inwestowania w złoto.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1163.87 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1140.00 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

Widoczne jest utrzymanie się na wysokich poziomach 0.97998 – 0.97066. Jeśli wykres ceny nadal będzie poruszać się w pozytywnym trendzie można będzie spodziewać się osiągnięcia punktu oporu na poziomie 0.97998. W innym przypadku można rozważyć pozycję SPRZEDAJ poniżej poziomu 0.97056.

W tym tygodniu będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika zużycia oraz barometr gospodarczy KOF. Po publikacji tych wskaźników wzrośnie aktywność handlowa na CHF.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.97998 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.97056 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/RUB

Para walutowa USD/RUB po wielokrotnych próbach przełamania punktu oporu na poziomie 62.59 nadal porusza się w negatywnym trendzie. Jest to silny sygnał w stronę umocnienia się RUB. Ponadto na ruch handlowy ma wpływ notowana na wysokim poziomie ropa naftowa, co wywołuje wzmocnienie się rubla. Jeśli sytuacja z ropa naftową się zmieni, można będzie oczekiwać osłabienie się rubla i wykres ceny utrzyma się między poziomami 64.14 i 62.59.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 64.14 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 60.34 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.