Taktyki rynkowe na 02.11.-06.11.2015

EUR/USD

Dolar USA umocnił się w stosunku do waluty europejskiej. Ostatnie posiedzenie Fed i decyzja o pozostawieniu stóp procentowych utrzymuje dolara USD w pozytywnym trendzie. Widoczna jest wyraźna próba osiągnięcia punktu wsparcia na poziomie 1.08586. Jednocześnie ostanie publikacje nt. inflacji USA, które były gorsze od oczekiwanych mogą pomóc osiągnąć punkt oporu na poziomie 1.10223. Nie wyklucza się możliwości, że dalsze wiadomości nt. polityki FED mogą mieć o wiele znaczący wpływ.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.08586 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.10223 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

Funt brytyjski początkiem tygodnia nie poddał się trendowi wzrostowemu na tej parze walutowej. Silnym sygnałem było przełamanie poziomu 1.53308 i wejście w bardziej niskie ramki handlowe i zejście do poziomu 1.52194. Na ruch handlowy w drugiej połowie poprzedniego tygodnia miała wpływ decyzja FED o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. To bardzo mocno umacniało dolara USA. Ponadto najnowsze dane makroekonomiczne Wielkiej Brytanii były gorsze od oczekiwanych i ze względu na to GBP dalej znajduje się pod silną presją.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku przełamania poziomu 1.53308 wtedy cel na poziomie 1.54646 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomach 1.52194 i 1.51216 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

Po publikacji nt. inflacji za trzeci kwartał dolar australijski wykazał mocne osłabienie. Dodatkowe umocnienie się dolara USA na międzynarodowym rynku walutowym utrzymuje parę walutową w negatywnym trendzie. Jest możliwe osiągnięcie takich poziomów jak 0.70450 i 0.69481.

We wtorek w sesji azjatyckiej uwaga będzie skupiona na publikacji stóp procentowych Banku Rezer Australii. Jeśli tak jak się oczekuje stopy procentowe pozostaną bez zmian, bardzo możliwe jest, że AUD nadal będzie się osłabiać.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.71472 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomach 0.70450 i 0.69481 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

Para walutowa USD/JPY utrzymuje się pomiędzy poziomami 121.72 i 120.33. Ważne do podkreślenia jest, że w tym tygodniu nie będzie ważnych danych makroekonomicznych z Japonii. Dlatego wpływ na ta parę walutową najprawdopodobniej będzie miał dolar USA. Jeśli USD nadal będzie poruszać się w pozytywnym trendzie wtedy JPY może osiągnąć takie poziomy jak 121.72 i powyżej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 121.72 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 120.33 i poniżej – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

Gold

Złoto nie osiągnęło punktu oporu na poziomie 1187.12. Po czym nastąpiła korekta i został osiągnięty ważny punkt wsparcia na poziomie 1163.87. Widoczne jest utrzymanie się pomiędzy poziomami 1163.87 i 1140.00. Nie wyklucza się możliwości osiągnięcia takich poziomów jak 1140.00 i 1123.85. Na ruch handlowy ma ogólny trend umocnienia się dolara USA, ze względu na informację o możliwej podwyżce stóp procentowych w USA jeszcze w grudniu tego roku.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1163.87 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1123.85 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF wzrosła do poziomu 0.99456. Wpływ na tą walutę miało znaczące się umocnienie dolara USA. Ważnym podkreślenia jest fakt, że para walutowa po możnym wzroście może odnotować korektę i nie wyklucza się możliwości osiągnięcia punktu wsparcia na poziomie 0.97998.

W tym tygodniu na parę walutową może mieć znaczący wpływ informacja dotycząca sprzedaży detalicznej Szwajcarii za miesiąc Październik. Uczestnicy rynku spodziewają się wzrostu wskaźnika, co może umocnić CHF.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.99466 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.97998 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/RUB

Para walutowa USD/RUB wskazuje sygnał wyjścia z trendu spadkowego. Otwiera się perspektywa wzrostu do poziomu 64.15. Jeśli wykres ceny przełamie ten znaczący poziom, wtedy można spodziewać się kolejnych wzrostów. Ponadto na ruch handlowy może mieć wpływ szybkie umocnienie się dolara USA, jak również cena ropy naftowej, jeśli ta zacznie spadać to RUB powinien podążyć w tym samym kierunku.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 64.15 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 63.06 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.