Taktyki rynkowe na 01.02.-05.02.2016

EUR/USD

EUR/USD w zeszłym tygodniu para wzrosła do poziomu 1.0970, pomimo negatywnych danych statystycznych z USA i pozytywnych danych z Europy zaczął aktywnie spadać. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 1.0777 i 1.0986. Para walutowa może kontynuować trend spadkowy i dotrzeć do następnego poziomu wsparcia 1.0777. W przypadku przełamania trendu wykres ceny może powrócić do maksymalnej wartości w styczniu na poziomie 1.0986. Ze względu na liczbę danych statystycznych na początku miesiąca mogą wystąpić długoterminowych i krótkoterminowych trendy.

W Europie i USA polecam zwrócić uwagę na publikację wskaźnika PMI w różnych sektorach gospodarki. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej i stopy bezrobocia.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0986 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0777 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

GBP/USD wykazał nieznaczny wzrost, ale nadal porusza się bez wyraźnego trendu. Para walutowa nadal porusza się pomiędzy poziomami 1.4078 i 1.4413. W przypadku wzrostów funta brytyjskiego para walutowa GBP/USD może osiągnąć najbliższy poziom oporu 1.4413. W przypadku jeśli para walutowa nadal będzie wrastać, wykres ceny może powrócić do swojej maksymalnej wartości z początku tego roku. Średnie kroczące są skierowane w dół, dlatego istnieje możliwość osiągnięcia poziomu wsparcia 1.4078. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykres ceny GBP/USD w chwili publikacji istotnych wiadomości gospodarczych.

W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PMI w różnych sektorach gospodarki w Wielkeij Brytanii i USA. W najbliższy czwartek w Wielkiej Brytanii będzie opublikowana decyzja w sprawie stóp procentowych. Publikacje te będą miały wpływ na dalszą wartość GBP.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.4413 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.4078 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

AUD/USD zaczął aktywnie wzrastać i prawie osiągnął najwyższy poziom od początku stycznia. Na początku tygodnia Bank Rezerwy Australii ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych, która będzie miała znaczący wpływ na późniejszą wartość AUD. Inwestorzy oczekują silnych wahań, cena pary walutowej może znacznie się zmienić ze względu na oczekiwane wiadomości ekonomiczne. W przypadku pozytywnych wiadomości wykres ceny tej pary walutowej może przełamać poziom oporu 0.7170 i nadal poruszać się w pozytywnym trendzie. W innym przypadku wykres ceny może powrócić do swoich minimalnych wartości i osiągnąć istotny poziom wsparcia 0.6826.

Decyzja w sprawie stóp procentowych Australii będzie opublikowana we wtorek rano. Należy także zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. sprzedaży detalicznej. W USA oczekiwane są publikacje wskaźnika PMI w różnych sektorach gospodarki oraz stopy bezrobocia.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7170 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.6826 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/JPY

Po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych w Japonii USD/JPY wzrósł o 2 punkty, tworząc nowy maksymalny poziom miesięczny 121.68. Jeśli poziom ten będzie przełamany, para walutowa może nadal poruszać się w pozytywnym trendzie. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 119.06 i 121.68. W przypadku przewagi pozycji SPRZEDAJ wartość pary walutowej USD/JPY może osiągnąć najbliższy poziom wsparcia 119.06. W tym tygodniu, cena pary walutowej będzie zależeć od publikacji danych statystycznych z USA.

W Japonii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI w różnych sektorach gospodarki, a także na dane statystyczne dot. stopy bezrobocia oraz zapasów ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 121.68 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 121.68 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

Gold

Złoto wykazało rekordowy wzrost i osiągnęło nowy maksimum na poziomie 1127. W chwili obecnej aktywo porusza się w pobliżu swoich maksymalnych wartości na poziomie 1117. Złoto porusza się pomiędzy poziomami 1108 i 1127. W tym tygodniu spodziewana jest duża ilość ekonomicznych wiadomości z USA, dlatego aktywo może zmieniać swój kierunek. Najbliższy punkt oporu jest na poziomie 1127. Jeśli poziom ten będzie przełamany, złoto może osiągnąć nowe maksimum. W przypadku pozytywnych wiadomości z USA cena złota może spaść do poziomu wsparcia 1108.

W tym tygodniu w USA oczekuje się wiele wiadomości ekonomicznych wśród których można wyróżnić wskaźnik PMI w różnych sektorach gospodarki , stopa bezrobocia oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1127.79 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1108.06 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

USD/CHF nadal porusza się w pozytywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Para walutowa USD/CHF stworzyła nowy maksimum na poziomie 1.0255, który również jest istotnym poziomem wsparcia. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 1.0110 i 1.0255. W przypadku przełamania trendu najbliższy poziom wsparcia będzie na poziomie 1.0110. W przypadku negatywnych danych statystycznych z USA para walutowa może nadal spadać i powrócić do swoich minimalnych wartości.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek, dlatego warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z USA, wśród których można wyróżnić wskaźnik PMI w różnych sektorach gospodarki , stopa bezrobocia oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0110 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0255 – KUP

Rekomendacja: KUP

 

USD/RUB

USD/RUB nadal porusza się w negatywnym trendzie. Na wartość pary walutowej miała wpływ decyzja Banku Rosji w sprawie stóp procentowych. Dane pozostały na poziomie z poprzedniego okresu i miało to pozytywny wpływ na RUB. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 78.25 i 73.55. W przypadku dalszych spadków najbliższy poziom wsparcia jest na poziomie 73.55. W przypadku przełamania trendu najbliższy poziom oporu jest na poziomie 78.25.

W Rosji brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek, dlatego warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z USA, wśród których można wyróżnić wskaźnik PMI w różnych sektorach gospodarki , stopa bezrobocia oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 78.25 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 73.55 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.