Taktyki rynkowe na 19.12.-23.12.2016

EUR/USD

EUR/USD na początku tygodnia para walutowa poruszała się w wąskim korytarzu, zamykając sesję spadkiem w pobliżu poziomu 1.0449. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0502 i 1.0668. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0366.

W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik nastrojów biznesowych IFO w Niemczech (grudzień), biuletyn ekonomiczny EBC oraz na pozycje spekulacyjne netto w EUR.

W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Fed Janet Yellen, sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(listopad), PKB (k/k)(Q3) oraz na sprzedaż nowych nieruchomości.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0668 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0366 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

GBP/USD na początku tygodnia para walutowa poruszała się w wąskim korytarzu, zamykając sesje w pobliżu poziomu 1.2483. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.2557 i 1.2726. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2375.

W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na PKB (k/k)(Q3), PKB (r/r)(Q3), PKB (r/r)(Q3) oraz na PKB (k/k)(Q3).

W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Fed Janet Yellen, sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(listopad), PKB (k/k)(Q3) oraz na sprzedaż nowych nieruchomości.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.2726 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.2375 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

AUD/USD w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się zmiennie, zamykając sesję w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.7299. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7384 i 0.7523. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7266.

W Australii warto zwrócić uwagę na protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej oraz na pozycje spekulacyjne netto w AUD.

W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Fed Janet Yellen, sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(listopad), PKB (k/k)(Q3) oraz na sprzedaż nowych nieruchomości.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7523 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.7266 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

USD/JPY w zeszłym tygodniu para walutowa poruszała się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 117.90. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 118.65. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 116.56 i 114.77.

W Japonii warto zwrócić uwagę na konferencję prasową Banku Japonii oraz na oświadczenie decyzji w sprawie polityki pieniężnej Banku Japonii(r/r).

W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Fed Janet Yellen, sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(listopad), PKB (k/k)(Q3) oraz na sprzedaż nowych nieruchomości.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 118.65 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 114.77 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF od połowy tygodnia rozpoczęła aktywny wzrost, zamykając sesję na poziomie 1.026. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0342. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0202 i 1.0082.

W Szwajcarii warto zwrócić uwagę na wskaźniki wiodące KOF (grudzień).

W USA warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa Fed Janet Yellen, sprzedaż istniejących nieruchomości, zapasy ropy naftowej, bazowe zamówienia środków trwałych (m/m)(listopad), PKB (k/k)(Q3) oraz na sprzedaż nowych nieruchomości.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0342 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0082 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

Gold

Cena złota w zeszłym tygodniu poruszała się zmiennie, ale zamknęła sesję w pobliżu poziomu 1134. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1144 i 1165. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1122.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1165 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1122 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.