Taktyki rynkowe na 18.01.-22.01.2016

EUR/USD

 

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie, jednak bez wyraźnego trendu. W ciągu ostatniego tygodnia nie udało się tej parze walutowej ustatkować powyżej poziomu 1.09. EUR/USD porusza się pomiędzy poziomami 1.0804 i 1.0993. Najbliższy punkt oporu znajduje się na poziomie 1.0993, który może być osiągnięty po publikacji pozytywnych danych statystycznych z Europy lub negatywnych z USA. W przypadku redukcji warto zwrócić uwagę na poziom wsparcia z 1.0804. Jeśli ten poziom będzie przełamany można spodziewać się dalszych spadków do następnego poziomu wsparcia z 1.0710. Ze względu na dużą liczbę ważnych danych statystycznych, które będą opublikowane w tym tygodniu, mogą powstać nowe krótkoterminowe minimalne i maksymalne wartości.

W tym tygodniu zostanie opublikowane wiele danych statystycznych. W Europie oczekiwana jest publikacja dot. decyzji w sprawie stóp procentowych. W USA polecamy zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej oraz wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0993 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0804 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

GBP/USD nadal spada. Nowe minimum znajduje się na poziomie 1.4330, który jest również ważnym poziomem wsparcia. Prawdopodobnie poziom ten będzie przełamany. W tym przypadku może powstać nowe minimum, jak również rozpocznie się nowa fala spadku. W przypadku trendu wzrostowego najbliższy punkt oporu znajduje się na poziomie 1.4818. Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na to aktywo, ponieważ przez cały tydzień z powodu dużej liczby wiadomości gospodarczych mogą pojawić się krótkoterminowe i długoterminowe trendy, które będą służyć jako doskonały sygnał na otwarcie zyskownych transakcji.

W tym tygodniu w Wielkiej Brytanii opublikowane będą dane statystyczne dot. zmiany liczby ubiegających się o zasiłek, które mogą mieć wielki wpływ na wartość GBP. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.4818 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.4330 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

AUD/USD nadal porusza się w negatywnym trendzie, tworząc nowe minimum na poziomie 0.6863. Średnie kroczące są skierowana w dół, wskazując na dalsze spadki i możliwe rozpoczęcie aktywnej sprzedaży. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 0.6863 i 0.7075. W przypadku przełamania trendu najbliższy punkt oporu jest na poziomie 0.7075. W przypadku aktywnego wzrostu wykres ceny może osiągnąć kolejny punkt oporu na poziomie 0.7327. Dalszy ruch pary walutowej będzie zależeć od dolara amerykańskiego, ponieważ w Australii brak ważnych informacji.

W tym tygodniu w Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7075 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.6863 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu, tworząc nowe minimum na poziomie 116.69. Dalszy ruch pary walutowej jest nieokreślony, dlatego należy oczekiwać danych statystycznych z USA. Najbliższy punkt wsparcia jest na poziomie 116.69. Jeśli poziom ten zostanie przełamany można będzie się spodziewać nowej fali spadków. W przypadku umocnienia się dolara amerykańskiego kolejny poziom oporu będzie na poziomie 120.68. Ze względu na oczekiwania ważnych danych statystycznych mogą powstać krótkoterminowe i agresywne zmiany wielokierunkowe.

W Japonii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych oraz zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 120.68 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 116.69 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

Gold

Po rekordowym wzroście do poziomu 1112 złoto stopniowo spada. W chwili obecnej złoto jest notowane na poziomie 1080, ale w przypadku publikacji negatywnych danych statystycznych z USA, może wykazać dalszy wzrost. Najbliższy punkt wsparcia jest na poziomie 1071.14. Najbliższy punkt oporu jest na poziomie 1112.

W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej, liczbę zezwoleń na budowę oraz na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1112.25 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1071.14 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF wykazała aktywny wzrost, ale od ostatniej środy zaczęła stopniowo spadać. Para walutowa porusza się w negatywnym trendzie, jednak istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Od połowy grudnia ubiegłego roku para walutowa USD/CHF porusza się pomiędzy poziomami 0.9853 i 1.0124. Maksymalna wartość na poziomie 1.0124 jest jednocześnie ważnym poziomem oporu. W przypadku dalszych spadków należy zwrócić uwagę na poziom wsparcia 0.9853. W przypadku silnych pozytywnych danych USD/CHF może przełamać poziom 1.0124, tworząc nową maksymalną wartość.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek, dlatego warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z USA dot. zapasów ropy naftowej, liczbę zezwoleń na budowę oraz na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9853 –SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0124 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/RUB

Od połowy grudnia ubiegłego roku para walutowa USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Maksymalna wartość tej pary walutowej jest na poziomie 77.75, ponadto średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom oporu jest na poziomie 77.75. W przypadku trendu spadkowego najbliższy punkt wsparcia jest na poziomie 73.58. W chwili publikacji danych statystycznych z USA spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe.

W Rosji brak publikacji danych statystycznych. Polecamy zwrócić uwagę na dane statystyczne z USA dot. zapasów ropy naftowej, liczbę zezwoleń na budowę oraz na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 77.75 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 73.58 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.