Taktyki rynkowe na 25.01.-29.01.2016

EUR/USD

Para walutowa nadal porusza się bez wyraźnego trendu, porusza się pomiędzy poziomami 1.0779 i 1.0985. W chwili obecnej para walutowa EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie, ale ze względu na wykres można spodziewać się kolejnych wzrostów. W przypadku dalszych spadków, najbliższy poziom wsparcia jest na poziomie 1.0779. Jeśli poziom ten zostanie przełamany EUR/USD może osiągnąć kolejny poziom wsparcia 1.0711. W przypadku ruchu w przeciwnym kierunku para walutowa może osiągnąć poziom oporu 1.0985, który jest również maksymalną miesieczną wartością.

W Europie, najważniejsze dane statystyczne będą opublikowane na początku i w końcu nadchodzącego tygodnia. Polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech i wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych. W ciągu tygodnia będą opublikowane także dane ststystyczne z USA, wśród których możemy wyróżnić indeks zaufania konsumentów oraz dane statystyczne dot. PKB za czwarty kwartał.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0985 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0779 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

GBP/USD

Para walutowa GBP/USD z początku stycznia 2015 roku spadła z poziomu 1.48 do poziomu 1.40 tworząc nową minimalną wartość na poziomie 1.4080. W czwartek, z powodu publikacji pozytywnych danych z Wielkiej Brytanii nastąpiła zmiana trendu. Teraz para walutowa zaczyna stopniowo wzrastać. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji KUP. W przypadku pozytywnych danych statystycznych z USA lub negatywnych z Wielkiej Brytanii w tym tygodniu GBP/USD może powrócić do poziomu 1.4080. Jeśli ten poziom wsparcia będzie przełamany można będzie spodziewać się nowej fali spadków.

W tym tygodniu inwestorzy powinni zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. PKB Wielkiej Brytanii i USA, które mają wpływ na dalszy ruch pary walutowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.4478 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.4080 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

AUD/USD

AUD/USD w zeszłym tygodniu powstał nowy minimum na poziomie 0.6826, który także jest istotnym poziomem wsparcia. Istnieje możliwość, że AUD/USD osiągnie najbliższy poziom oporu 0.7049. Jeśli poziom ten zostanie przełamany może rozpocząć się nowa fala zakupów i para walutowa będzie mogła powrócić do swoich wartości z początku stycznia. W przypadku umocnienia się USD para walutowa AUD/USD może w dalszym ciągu spadać i osiągnąć swój poziom wsparcia 0.6826. W chwili publikacji ważnych danych statystycznych mogą powstać krótkoterminowe trendy.

Inwestorom warto zwrócić uwagę na publikację ważnych danych statystycznych z Australii i USA. W Australii będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych, w USA – dane statystyczne dot. PKB i wskaźnika zaufania konsumentów.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7049 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.6826 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/JPY

Po publikacji pozytywnych danych z USA para walutowa USD/JPY stopniowo zaczyna wzrastać. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 115.97 i 118.80. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów i może osiągnąć najbliższy poziom oporu 118.80. W ciągu tego tygodnia wartość USD/JPY będzie zależeć od dolara amerykańskiego. W przypadku spadków USD para walutowa może nadal spadać co doprowadzi do osiągnięcia najbliższego poziomu wsparcia 115.97.

W Japonii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik PKB i wskaźnik zaufania konsumentów.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 118.80 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 115.97 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

Gold

Złoto porusza się w pozytywym trendzie i bez wyraźnego trendu. W ciągu tygodnia złoto poruszało się pomiędzy poziomami 1082.24 i 1109. Ze względu na dużą liczbę czynników ekonomicznych, które mają wpływ na wartość aktywa, złoto poruszało się niestabilnie co pozwoliło dla wielu inwetorom zwiększyć swoje zyski otwierając transakcje krótkoterminowe. W przypadku osłabienia się USD aktywo może osiągnąć poziom 1112. W przypadku spadków tego aktywa możliwe jest osiągnięcie poziomu 1082. Na początku tygodnia złoto może poruszać się w negatywnym trendzie z powodu braku ważnych danych statystycznych z USA.

W ciągu tygodnia będą opublikowane ważne dane ststystyczne z USA, wśród których możemy wyróżnić wskaźnik zaufania konsumentów oraz dane statystyczne dot. PKB. Wartość złota zależy od publikacji tych danych statystycznych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1112.44 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1082.24 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/CHF

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Para walutowa nadal porusza się pomiędzy poziomami 0.9960 i 1.0147. Dalszy ruch pary walutowej zależy od dolara amerykańskiego. W przypadku pozytywnym danych statystycznych z USA para walutowa może przełamać poziom 1.0147. W innym przypadku aktywo może osiągnąć poziom wsparcia 0.9960. Obecny stan wykresu pozwala na otwarcie udanych transakcji krótkoterminowych. Na początku tygodnia USD/CHF może poruszać się w wąskim korytarzu.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek, dlatego polecamy zwrócić uwagę na dane statystyczne z USA dot. wskaźnika zaufania konsumentów oraz dane statystyczne dot. PKB

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9960 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0147 – KUP

Rekomendacja: KUP

 

USD/RUB

Ze względu na negatywne dane statystyczne z USA para walutowa USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Bez względu na to para walutowa utworzyłą nowy maksimum na poziomie 85.86, który służy również jako istotny poziom oporu. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 75.93 i 85.86. Inwestorzy oczekują nowej fali spadków. W przypadku dalszego spadku następnym poziom wsparcia jest na poziomie 75.93. Polecamy zwrócić szczególną uwagę na wykres USD/RUB w momencie publikacji danych statystycznych z USA.

W Rosji będzie opublikowana decyzja w sprawie stóp procentowych, która określi dalszą wartość rosyjskiego rubla. W USA polecamy zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika zaufania konsumentów oraz dane statystyczne dot. PKB.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 85.86 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 75.93 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.