Taktyki rynkowe na 08.02.-12.02.2016

EUR/USD

EUR/USD wykazał silny wzrost, wzrastając z poziomu 1.08 do 1.12. Para walutowa osiągnęła nowe miesięczne maksimum na poziomie 1.1240, które jest również istotnym poziomem oporu. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 1.1072 i 1.1240. W przypadku pozytywnych danych statystycznych z USA, aktywo może powrócić do swoich poprzednich wartości. Najbliższy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 1.1072. Jeśli para walutowa będzie aktywnie spadać możliwe jest osiągnięcie kolejnego poziomu wsparcia 1.0777. Ze względu na brak istotnych danych statystycznych na początku tygodnia, wartość pary walutowej EUR/USD będzie bardziej zależeć od uczestników rynku. Istnieje możliwość powstania krótkoterminowych pozytywnych i negatywnych tendencji.

W Europie ważne dane statystyczne zostaną opublikowane dopiero w piątek, polecamy zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. PKB Niemiec. Dane statystyczne z USA zostaną opublikowane w środku tygodnia. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej i wielkości sprzedaży detalicznej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1240 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.1072 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

GBP/USD także wzrósł i osiągnął poziom 1.46, ze względu na pozytywne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii. Jednak po publikacji stopy procentowej w UK, para walutowa zaczęła stopniowo tracić. W chwili obecnej para ta znajduje się w pobliżu poziomu 1.45, zachowując perspektywy do dalszych spadków. Najbliższy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 1.4384. Jeśli poziom ten zostanie przełamany można będzie spodziewać się aktywnej fali sprzedaży. W przypadku wzrostów warto zwrócić uwagę na istotny poziom oporu 1.4668. W tym tygodniu oczekuje się dużej liczby krótkoterminowych tendencji.

W środę w Wielkiej Brytanii będą opublikowane dane statystyczne dot. produkcji dóbr w fabrykach. W USA warto zwrócić uwagę na publikacje danych statystycznych dot. zapasów ropy naftowej i wielkości sprzedaży detalicznej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.4668 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.4384 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

AUD/USD osiągnął poziom 0.7242. Wzrost ten był spowodowany decyzją w sprawie stóp procentowych w Australii. Dane pozostały na poziomie z poprzedniego okresu i miało to pozytywny wpływ na wartość pary walutowej. Warto jednak podkreślić, że w ciągu tygodnia pozycja wykresu będzie zależeć w dużej mierze od kursu dolara amerykańskiego. W przypadku dalszego spadku, najbliższy punkt wsparcia znajduje się na poziomie 0.7003. Jeśli para walutowa nadal będzie poruszać się w pozytywnym trendzie polecamy zwrócić uwagę na istotny poziom oporu na 0.7242.

W Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na wartość AUD. W USA warto zwrócić uwagę na publikacje danych statystycznych dot. zapasów ropy naftowej i wielkości sprzedaży detalicznej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7242 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.7003 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/JPY

Ze względu na negatywne dane statystyczne z USA para walutowa USD/JPY nadal porusza się w negatywnym trendzie. Wartość pary walutowej powróciła do swoich minimalnych wartości ze stycznia tego roku. W chwili obecnej para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 119.63 i 115.96. W przypadku publikacji pozytywnych wiadomości z USA jak również przewagi pozycji KUP na rynku, możemy spodziewać się osiągnięcia poziomu oporu 119.63.

W Japonii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na publikacje danych statystycznych dot. zapasów ropy naftowej i wielkości sprzedaży detalicznej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 119.63 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 115.96 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

Gold

Złoto nadal porusza się w pozytywnym trendzie i w minionym tygodniu było w stanie osiągnąć poziom 1160. Złoto osiągnęło nowe maksimum i wydaje się, że ten trend będzie nadal kontynuowany. W przypadku, gdy złoto zaczęłoby stopniowo tracić na wartości należy zwrócić uwagę na najbliższy poziom wsparcia z poziomu 1108. Wartym podkreślenia jest fakt , że w ciągu tygodnia nie należy spodziewać się dużej ilości danych statystycznych z USA.

W USA oczekuje się kilku ważnych publikacji takich jak: zapasy ropy naftowej, wielkość sprzedaży detalicznej oraz bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1160.10 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1108.14 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

Wartość USD/CHF w końcówce ostatniego tygodnia cena tej pary spadła z poziomy 1.02 do 0.99. Gwałtowny spadek spowodowały negatywne dane statystyczne z USA. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 1.0073 i 0.9902. Istnieje możliwość dalszych spadków. W tym przypadku następny poziom wsparcia znajduje się na 0.9902, jeśli zostanie on przełamany, może spowodować to do aktywną sprzedaż na tej parze walutowe. Ważny poziom oporu zlokalizowany jest na poziomie 1.0073.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na publikacje danych statystycznych dot. zapasów ropy naftowej i wielkości sprzedaży detalicznej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9902 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.0073 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/RUB 

USD/RUB porusza się bez wyraźnego trendu. Para walutowa wykazała krótkoterminowy wzrost po czym zauważyliśmy przecenę tej pary. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 74.52 i 79.81. Najbliższy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 74.52. W przypadku pozytywnych wiadomości z USA wykres ceny z łatwością może osiągnąć poziom oporu 79.81. Polecamy zwrócić szczególną uwagę na wykres ceny USD/RUB w chwili publikacji ważnych danych statystycznych.

W Rosji brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na publikacje danych statystycznych dot. zapasów ropy naftowej i wielkości sprzedaży detalicznej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 79.81 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 74.5 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.