Taktyki rynkowe na 15.02.-19.02.2016

EUR/USD

 
EUR/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie. W ubiegłym tygodniu para walutowa zdołała wzrosnąć od poziomu 1.10 do 1.13, tworząc nowy miesięczny maksimum. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 1.1088 i 1.1377. Możliwe są dalsze wzrosty. Najbliższy poziom oporu znajduje się na poziomie 1.1377. Jeśli poziom ten będzie przełamany para walutowa może nadal poruszać się w pozytywnym trendzie. W przypadku negatywnych danych statystycznych z Europy lub pozytywnych z USA para walutowa EUR/USD może osiągnąć najbliższy poziom wsparcia 1.1088. W tym przypadku para walutowa powróci do minimalnej wartości w styczniu.

W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek, ale warto wyróżnić dane statystyczne dot. nastroju ekonomicznego ZEW w Niemczech. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpnyjnych oraz na zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1377 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.1088 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

 
GBP/USD nadal porusza się pomiędzy poziomami 1.4350 i 1.4669, ale bez wyraźnego trendu. Para walutowa może łatwo zmienić swój kierunek, ale w chwili obecnej widoczne jest powstanie trendu wzrostowego. W przypadku dalszego trendu wzrostowego, para walutowa GBP/USD może osiągnąć ważny poziom oporu 1.4669. W tym tygodniu oczekiwana jest duża liczba danych statystycznych z Wilekiej Brytanii i USA, dlatego mogą wystąpić krótkoterminowe i agresywne zmiany wielokierunkowe. Istnieje możliwość osiągnięcia poziomu wsparcia 1.4350.

W Wielkiej Brytanii będą opublikowane dane statystyczne dot. rynku pracy oraz sprzedaży detalicznej. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpnyjnych oraz na zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.4669 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.4350 – SPRZEDA

Rekomendacja: KUP

 

AUD/USD

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie, ale porusza się bez wyraźnego trendu. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 0.6972 i 0.7242. Ważny poziom oporu znajduje się na poziomie 0.7242. W przypadku pozytywnych wiadomości z USA para walutowa może osiągnąć najbliższy poziom wsparcia 0.6972. Jeśli poziom ten będzie przełamany rozpocznie się nowa fala sprzedaży i wykres ceny AUD/USD powróci do minimalnych wartości w styczniu.

W czwartek w Australii będą opublikowane dane statystyczne dot. zmiany zatrudnienia. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpnyjnych oraz na zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7242 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.6972 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/JPY

Wartość USD/JPY nadal aktywnie spada, para walutowa już osiagnęła poziom 110. Para walutowa utworzyła nową minimalną wartość na poziomie 110.99 i porusza się pomiędzy poziomami 110.99 i 115.20. Jednak na tle pozytywnych danych statystycznych z USA widoczne jest nieznaczna zmiana w tendencji, więc możliwe są dalsze ruchy w górę. W tym przypadku, następny poziom oporu będzie na poziomie 115.20. W przypadku jakichkolwiek negatywnych danych statystycznych z USA, polecamy zwrócić uwagę na poziom wsparcia 110.99, ponieważ istnieje możliwość, że poziom ten zostanie przełamany. Może rozpocząć się nowa fala spadków.

W Japonii brak ważnych informacji, jednak wskaźnik PKB może spowodować krótkoterminowe trendy. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpnyjnych oraz na zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 115.20 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 110.99 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

Gold

Ze względu na spadek na giełdach złoto wykazało największy wzrost w ciągu ostatnich 4 lat. Popyt na złoto wzrósł, co doprowadziło do osiągnięcia poziomu 1263. Nie wyklucza się możliwości przełamania poziomu oporu 1263.08, ponieważ ilość zakupów nadal wzrasta. W ostatni czwartek, cena złota wzrosła o 4%, a wielu analityków przewidują osiągnięcie poziomu $ 1.300. W przypadku negatywnych trendów polecamy zwrócić uwagę na najbliższy poziom wsparcia 1144.85.

W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpnyjnych oraz na zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1263.08 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1144.85 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

Wartość USD/CHF spadła do poziomu 0.9660, który także jest ważnym poziomem wsparcia tej pary walutowej. USD/CHF porusza się pomiędzy poziomami 0.9660 i 0.9984. W ciągu tego tygodnia wartość tej pary walutowej będzie zależeć od danych statystycznych z USA. W przypadku pozytywnych wiadomości, para walutowa może zacząć wrastać i osiągnąć kolejny poziom oporu 0.9984.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpnyjnych oraz na zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9660 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.9984 – KUP

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/RUB

USD/RUB stopniowo wzrasta. W ubiegłym tygodniu para walutowa wzrosła do poziomu 80, a obecnie notowana jest na poziomie 79. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 75.10 i 80.60. Najbliższy poziom oporu znajduje się na poziomie 80.60. W przypadku dalszych wzrostów, ten poziom może być przełamany . W przypadku negatywnych danych statystycznych wykres ceny może spaść do następnego poziomu wsparcia 75.10. Polecamy zwrócić szczególną uwagę na wykres ceny USD/RUB podczas publikacji ważnych danych statystycznych z USA.

W Rosji brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpnyjnych oraz na zapasy ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 80.60 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 75.10 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.