Taktyki rynkowe na 22.02.-26.02.2016

EUR/USD

EUR/USD w ciągu ostatniego tygodnia kurs aktywnie spadał i osiągnął poziom 1,10. W chwili obecnej ruch pary walutowej jest nieokreślony, ponieważ w dalszym ciągu istnieje możliwość, że wartość EUR/USD stopniowo będzie rosnąć. Najbliższy poziom oporu nie uległ zmianie i znajduje się na poziomie 1.1376. W tym tygodniu inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na ruch ceny podczas publikacji istotnych danych statystycznych. Polecamy zarabiać na transakcjach krótkoterminowych. Jeśli para walutowa nadal będzie poruszać się w negatywnym trendzie, warto zwrócić uwagę na istotny poziom wsparcia 1.0811.

W Europie warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. PKB w Niemczech oraz wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (PMI). W USA będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika PKB za czwarty kwartał, sprzedaży istniejących nieruchomości oraz wskaźnika zaufania konsumentów według Conference Board.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.1376 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.0811 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

GBP/USD

GBP/USD w dalszym ciągu porusza się bez wyraźnego trendu. Para walutowa notowana jest na poziomie 1.42. Podobnie jak w przypadku EUR/USD, na początku tygodnia należy otwierać transakcje krótkoterminowe. GBP/USD nadal porusza się pomiędzy poziomami 1.42 i 1.45. Średnie kroczące są skierowane w dół, dlatego można spodziewać się, że para walutowo nadal będzie poruszać się w negatywnym trendzie. W tym przypadku polecamy zwrócić uwagę na kolejny poziom wsparcia 1.4149, który jest również miesięcznym minimum. Jeśli nastąpi przełamanie trendu na wzrostowy to kolejny istotny poziom oporu będzie na poziomie 1.4669.

W Wielkiej Brytanii ważne dane statystyczne będą opublikowane dopiero w czwartek dot. wskaźnika PKB. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PKB za czwarty kwartał, sprzedaży istniejących nieruchomości oraz wskaźnika zaufania konsumentów według Conference Board.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1.4669 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.4149 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

AUD/USD

AUD/USD w dalszym ciągu porusza się w pozytywnym trendzie. W ciągu ostatniego tygodnia cena pary walutowej nie przekroczyła poziomu 0.71 i rozważa spadki. Para walutowa porusza się pomiędzy poziomami 0.6973 i 0.7243. Ważne poziomy oporu i wsparcia znajdują się na poziomach 0.7243 i 0.6973. Dalszy ruch pary walutowej będzie zależeć od publikacji wiadomości ekonomicznych z USA.

W Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PKB za czwarty kwartał, sprzedaży istniejących nieruchomości oraz wskaźnika zaufania konsumentów według Conference Board.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.7243 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.6973 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

USD/JPY nadal porusza się w negatywnym trendzie. W ubiegłym tygodniu zaobserwowaliśmy korektę do poziomu 115, aby następnie wrócić do poziomu 112. Para walutowa nadal porusza się pomiędzy poziomami 110.94 i 115.54. W przypadku silnych danych statystycznych z USA wykres ceny USD/JPY z łatwością będzie mógł przełamać poziom oporu 115.54 i poziom wsparcia 110.94. Podczas aktywnego wzrostu USD/JPY będzie w stanie zbliżyć się do następnego poziomu oporu 121.64. Polecamy zwrócić szczególną uwagę na wykres tej pary walutowej podczas publikacji ważnych danych statystycznych.

W Japonii brak ważnych informacji. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PKB za czwarty kwartał, sprzedaży istniejących nieruchomości oraz wskaźnika zaufania konsumentów według Conference Board.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 115.54 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 110.94 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

Gold

Pod koniec ubiegłego tygodnia cena złota zaczęła aktywnie wzrastać od poziomu 1200 do 1236. Możliwe są dalsze wzrosty. Maksymalna wartość 1262 nadal służy jako ważny poziom oporu. Jeśli cena złota będzie spadać , polecamy zwrócić uwagę na kolejny poziom wsparcia 1180. W przypadku pozytywnych danych statystycznych z USA złoto będzie w stanie przełamać poziom 1200, co niewątpliwie doprowadzi do aktywnej sprzedaży wśród uczestników rynku.

W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PKB za czwarty kwartał, sprzedaży istniejących nieruchomości oraz wskaźnika zaufania konsumentów według Conference Board.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 1262.60 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1180.74 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF nieznacznie wzrosła, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. Wartość USD/CHF znajduje się bardzo blisko ważnego poziomu oporu 0,9984. W przypadku pozytywnych danych statystycznych z USA, poziom ten może być przełamany co spowoduje dalszych ruch w górę. Wartość ceny może osiągnąć poziom 1.000. W przypadku negatywnego trendu należy zwrócić uwagę na istotny poziom wsparcia 0.9662. Jeśli wartości te nie będą osiągnięte, polecamy otwierać pozycje krótkoterminowe.

W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PKB za czwarty kwartał, sprzedaży istniejących nieruchomości oraz wskaźnika zaufania konsumentów według Conference Board.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.9662 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 0.9984 – KUP

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/RUB

W połowie ubiegłego tygodnia USD/RUB spadł do poziomu 74 osiągając najniższy poziom od końca stycznia. W chwili obecnej wartość pary walutowej znajduje się na poziomie 76 i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. W przypadku negatywnych danych statystycznych z USA najbliższy poziom wsparcia 74.53 może być przełamany, co spowoduje utworzenie nowego minimum. W przypadku dalszego ruchu w górę, należy zwrócić uwagę na ważny poziom oporu 80,60, który jest również maksymalną wartością za luty.

W Rosji brak danych statystycznych. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PKB za czwarty kwartał, sprzedaży istniejących nieruchomości oraz wskaźnika zaufania konsumentów według Conference Board. Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów cel na poziomie 80.60 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 74.53 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.