Taktyki rynkowe na 02.02-08.02.2015

EUR/USD

EUR/USD ma skłonność do umacniania się odwrotnie do poprzedniego trendu. Silną barierą, która powstrzymuje wzrost kursu jest 1,13809. W przypadku przełamania poziomu 1,13809, stworzą korzystne warunki dla dalszego wzrostu ceny do poziomu 1,15892.

W tym tygodniu, wpływ na zmianę ceny powinny mieć publikacje raportów Przemysłowych PMI zarówno dla krajów europejskich jak i USA.

Taktykyki handlowe dla opcji binarnych:

Sprzedaj poniżej poziomu 1,13809.

Kup w przypadku przełamania poziomu 1.13809 do poziomu 1,15892.

REKOMENDCJA: WSTRZYMAJ SIĘ

 

GBP/USD

GBP / USD porusza się od pewnego czasu w korytarzu pomiędzy 1,51815 – 1,50304. Jeśli para opóści ten korytarz, tradarzy powinni podjąć zdecydowane działania. Jeśli funt przełamie silną barierę na poziomie 1,50304 będzie można spodziewac się spadków do poziomu 1,48503 dolarów.

W tym tygodniu, uczestnicy rynku powinni zwrócić uwagę na publikację danych na temat stóp procentowych przekazywanych przez Bank Anglii.

Taktykyki handlowe dla opcji binarnych:

- Kup powyżej poziomu 1,50304.

- Sprzedaj w przypadku przełamania poziomu 1,50304 dolarów.

REKOMENDACJA: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

AUD/USD para ta wyraźnie testuje poziom oporu na około 0,77728 dolarów. Ponadto australijski wykazuje tendencje do dalszego osłabiania się.

Ważnym wydarzeniem dla Australii będzie publikacja danych odnośnie stóp procentowych podawanych przez Banku Rezerw Australii. W związku z tym należy się spodziewac wzmożonej aktywności inwestorów na parach powiązanych z tą walutą.

Taktykyki handlowe dla opcji binarnych:

- Rozważyć opcję kup w przypadku wyraźnego odbicia od poziomu 0,77728 dolarów.

- Rozważy opcję sprzedaj w przypadku wyraźnego spadku pod poziom 0,77728 dolarów.

REKOMENDACJA: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/JPY

USD/JPY porusza się w korytarzu. Jest bardzo prawdopodobne, że para opuści ten korytarz w niedalekiej przyszłości. Jeśli przełamie silną barierę na poziomie 117,42, możemy się spodziewać trendu spadkowego.

Taktykyki handlowe dla opcji binarnych:

- Opcja kup od poziomu 117,42 do 118,66

- Opcja sprzedaj po przełamaniu w dół poziomu 117,42 tylko do poziomu 115,54 jenów.

REKOMENDACJA: WSTRZYMAJ SIĘ

 

GOLD

Złoto nadal tanieje. W przypadku przewagi inwestorów sprzedających kruszec spodziewć się można spadku do poziomu 1234,07 dolarów za uncję. Ponadto fakt, że złoto straciło tendencję wzrosową, sygnallizować może redukcje jego ceny. Ponadto w tym tygodniu publikowane będą dane na temat poziomu bezrobocia w USA, odbije się to na ilości handlu dolarem amerykańskim,a to z kolei przyczyni się do zwiększania lub zmniejszania złota kursu złota.

Taktykyki handlowe dla opcji binarnych:

Opcja kup od poziomu 1262,85 dolarów za uncję, jeśli zaobserwujemy pozytywny trend

Opcja sprzedaj po przełamaniu poziomu 1234,07 dolarów za uncję

REKOMENDACJA: SPRZEDAJ

 

SP500

SP500 odbił się od bariery cenowej na poziomie 2026,1 pkt. Sytuacja ta daje sygnał aby otwierać opcje sprzedaj.. Należy uznać, że indeks jest w trendzie spadkowym, co może przyczynić się do dalszego spadku najprawdobniej do poziomu 1973,9 punktów. Jeśli to założenie się nie sprawdzi należy spodziewać się powrotu do pozytywnego trendu z cenem na około 2026,1 punktów.

Taktykyki handlowe dla opcji binarnych:

Opcja sprzedaj w przypadku odnotowania negatywnego trendu, do poziomu 1973,9 punktów.

Opcja kup w przypadku trendu pozytywnego z granicą 2026,1 punktów.

REKOMENDACJA: SPRZEDAJ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłacznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaąy instrumentow finansowych, o których mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.