Taktyki rynkowe na 03.08-07.08.2015

EUR/USD

Wykres EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Punkt wsparcia 1.08630 jest pierwszym celem do którego może spaść dana para walutowa. Ponadto istnieją warunki do umocnienia się USD. Informowano, iż FED jest gotowy do podniesienia stóp procentowych w wypadku jeśli gospodarka USA dalej będzie rozwijać się w prognozowanym kierunku. Sytuacja ta będzie miała pozytywny wpływ na USD.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku dalszych spadków, cel na poziomie 1.08630 – SPRZEDAJ

- w przypadku przełamania punktów oporu na poziomach 1.09916 i 1.11012. - KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

GBP/USD

Parze walutowej GBP/USD nie udaje się przełamać poziomu powyżej 1.56758. Jest to poziom powstrzymujący parę walutową od dalszych wzrostów. Dlatego możliwe są dalsze spadki do poziomu wparcia z poziomu 1.55364. Jeśli dany poziom będzie przekroczony można będzie spodziewać się dalszych spadków do poziomu 1.53950. Wpływ na ruchy rynkowe także ma wzmacniający się USD, który w najbliższej przyszłości oczekuje na podniesienie stóp procentowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów, cel na poziomie 1.56758 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.55364 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

Spodziewa się, że para walutowa AUD/USD spadnie do punktu oporu na poziomie 0.71669. Ważne jest do podkreślenia, że w tym tygodniu będzie opublikowana decyzja Banku Rezerw Australii dot. stóp procentowych. Ze względu na tą wiadomość są możliwe dalsze spadki pary AUD/USD. Ponadto, nie mniej ważnym wydarzeniem będzie opublikowanie wskaźnika stopy bezrobocia w Australii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów wartości, cel na poziomie 0.73482 – KUP.

- w przypadku przełamania poziomu 0.72719 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

Para walutowa USD/JPY odważnie przekroczyła punkt oporu 124.14. Był to dodatkowy sygnał do opcji KUP do wyraźnego już trendu wzrostowego. Ważnym jest również fakt, aby pamiętać, że celem rynku mogą być takie poziomy jak 124.88 i 125.62 Dodatkowym sygnałem KUP będzie wzmocnienie się USD w stosunku do innych walut światowych.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku dalszych wzrostów, cel na poziomie 125.62 – KUP

- w przypadku spadku wartości i powrót poniżej poziomu 124.14 - SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

Gold

Złoto po nieudanej próbie przełamania poziomu 1090.00 spadło do punktu oporu z 1077.40. Inwestorzy tracą zainteresowanie złotem, skupiając swoją uwagę na wzmacniającym się dolarze amerykańskim. Dlatego jest możliwe że cena tego aktywa dotrze do poziomu 1077.40.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku systematycznego spadku wartości, cel na poziomie 1077.40 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu i przełamania poziomu 1090.00 można oczekiwać, że cena dotrze do poziomu 1107.88 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF zrobiła krok w stronę wyższego poziomu i handel odbywał się na poziomie pomiędzy 0.97127 – 0.96474. Jeśli ta tendencja się utrzyma to możemy się spodziewać osiągnięcia poziomu 0.98019. Pozytywny trend zachęca inwestorów do zawierania opcji KUP.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów wartości, cel na poziomie 0.97127- KUP

- w przypadku spadku wartości, cel na poziomie 0.96474 i 0.95826 - SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/RUB

Po aktywnym wzroście para walutowa USD/RUB stopniowo zmienia swój kierunek. RUB wzmocnił się i znalazł wsparcie na poziomie 58.49. Jest możliwość że RUB znajdzie punkt oporu na poziomie 60.28. Ponadto na ruch rynkowy ma wpływ spadek cen ropy naftowej .

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostów wartości, cel na poziomie 60.28 – KUP

- w przypadku spadku pary walutowej , cel na poziomie 58.40 i 57.63 - SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.