Taktyki rynkowe na 07.09-.11.09.2015

EUR/USD

Przemówienie M. Draghi prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) osłabiło EUR w stosunku do USA, wynika to z obecnej sytuacji w strefie euro, w szczególności poziomu wzrostu gospodarki i inflacji. Czynniki te miały znaczący wpływ na ruch handlowy, jednocześnie silny punkt wsparcia z poziomu 1.11012 powstrzymuje tę parę walutową od dalszych spadków. W przypadku odbicia się ceny od poziomu wsparcia z 1.11012, będzie można oczekiwać wzrostu do poziomu 1.12267 .

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomach 1.12267 – 1.11012 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.11012 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

GBP/USD

GBP/USD nadal porusza się w negatywnym trendzie. W ubiegłym tygodniu udało się przełamać punkt wsparcia na poziomie 1.5338. W chwili obecnej spodziewa się osiągnięcie następnego poziomu 1.52194. W przypadku przełamania tego punktu cel na poziomach 1.52194 – 1.50877. W przyszłym tygodniu oczekiwana jest publikacja stóp procentowych Banku Anglii. Ze względu na te publikacje GBP umacnia się.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1.53308 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.50877 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

AUD/USD

Para walutowa AUD/USD osłabia się. Pierwsza poważna przeszkoda znajduje się na poziomie 0.69690. Przełamanie tego poziomu będzie sygnałem do dalszych sprzedaży. Kolejna cel na poziomie 0.67567. Nie wyklucza się, że inwestorzy będą oczekiwali publikacji indeksu zaufania biznesu NAB Australii. To wydarzenie ma duży wpływ na AUD. W przypadku pozytywnych oczekiwań jest możliwość osiągnięcia poziomu 0.70817.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.69690 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.69690 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

Para walutowa USD/JPY porusza się w trendzie spadkowym. W chwili obecnej parę walutową wstrzymuje punkt wsparcia na poziomie 119.29. W przypadku przełamania tego poziomu istnieje możliwość osiągnięcia punktu wsparcia z poziomu 118.39. W przypadku umocnienia się USD cel na poziomie 120.63.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 118.39 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 120.63 – KUP

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

Gold

Złoto po raz kolejny utrzymuje się w okolicach 1125.29. Jednocześnie na wykresie można zauważyć pozytywny trend. Jest to sygnał do dalszych wzrostów tego metalu szlachetnego. Jeśli natomiast odnotujemy spadek ceny z równoczesnym wywarciem presji po wiadomościach z Chin, będzie można oczekiwać przełamania linii trendu wzrostowego. Jeśli sytuacja będzie miała miejsce to cel na poziomie 1107.88.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 1125.29 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 1151.63 – KUP

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/CHF

Para ta USD/CHF notowana jest powyżej poziomu 0.97127. Istnieją perspektywy osiągnięcia poziomu 0.98018. Jeśli pozytywny trend utrzyma się można spodziewać się osiągnięcia poziomu 0.98888.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 0.98018 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomach 0.97127 do 0.96474 i 0.95435 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/RUB

Para walutowa USD/RUB nadal porusza się w pozytywnym trendzie. Wykres ceny zbliża się do poziomu 69.88. Na ruch handlowy wpływa spadek cen ropy naftowej. Wiadomo jest, że w USA wzrosły zapasy ropy naftowej. Ponadto na ruch handlowy mają wpływ obawy na temat popytu na „czarne złoto”, to wynika ze spowolnienia gospodarki europejskiej. W przyszłości czynniki te mogą mieć negatywny wpływ na cenę ropy naftowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu cel na poziomie 69.88 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 65.88 – SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.