Taktyki rynkowe na 17.08-21.08.2015

EUR/USD

Wykres ceny EUR/USD porusza się w górę, istnieje realna perspektywa, aby dostrzec do punkt oporu z poziomu 1.12267. Na ruch handlowy wpływ mają także dozierające do nas wiadomości. Dewaluacja waluty chińskiej miała wielki wpływ na rynek walutowy FOREX oraz na dalsze oczekiwania inwestorów. Zakłada się możliwość, że wzrost stóp procentowych FED zostanie odłożony na czas późniejszy. Ponadto na umocnienie EUR ma wpływ niedawne porozumienie między Grecją a wierzycielami w sprawie przyznania nowego pakietu pomocowego.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu, cel na poziomie 1.12267 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.11012 - SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

GBP/USD

Nie udało się tej parze przełamać punktu oporu na poziomie 1.56567. Nie wyklucza się, że inwestorzy oczekują zbliżającego się spadku wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych Wielkiej Brytanii. Wiadomo iż przedstawiciele Banku Anglii niejednokrotnie mówili o znaczeniu poziomu inflacji w kraju, a także o osiągnięciu docelowego poziomu 2%. Dlatego w przypadku publikacji pozytywnej wartości rzeczywistej funt brytyjski może wzrosnąć w stosunku do innych walut. W przeciwnym wypadku wykres ceny znajdzie punkt wsparcia na poziomie 1.55364.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu, cel na poziomie 1.56758 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 1.55364 - SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

AUD/USD

Para walutowa AUD/USD notowana jest powyżej punktu wsparcia z poziomu 0.73482. Po dewaluacji chińskiego juana wykres ceny spadł poniżej punktu wsparcia na poziomie 0.72719. Jednak wkrótce po redukcji para walutowa powróciła na poprzedni poziom. Ważne jest do podkreślenia, że we wtorek w sesji azjatyckiej będzie opublikowany protokół z posiedzenia dotyczącego polityki monetarnej w Australii.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.72719 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu, cel na poziomie 0.74292 – KUP

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/JPY

Para walutowa porusza się na poziomach 124.14 – 124.88. Jeśli USD/JPY przełamie punkt wsparcia będzie można oczekiwać że JPY wzmocni się do poziomu 123.33. Ponadto JPY wyszła z trendu wzrostowego i to może zwiększyć ilośc pozycji sprzedaj na tej parze walutowej. Ważne jest do podkreślenia to, że w tym tygodniu inwestorzy skupią swoją uwagę na publikację raportu FOMC. Wiadomość ta może mieć znaczący wpływ na ruchy handlowe USD.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu, cel na poziomie 123.33 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomach 124.88 i 125.65 - SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

Gold

Złoto wyszło z trendu spadkowego. Jest to mocny sygnał na rzecz wzmocnienia tego metalu szlachetnego. Przełamanie punktu oporu na poziomie 1125.29 otworzy perspektywy osiągnięcia poziomu 1151.63.

Czynnikiem wstrzymującym wzrosty złota może być zbliżająca się publikacja protokołu FOMC. Istnieje możliwość że inwestorzy spodziewają się po tej publikacji wzmocnienia się gospodarki USA.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku spadków cel na poziomie 1107.88 – SPRZEDAJ

- w przypadku wzrostu i przełamania punktu 1125.29 cel na poziomie 1151.63 – KUP

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

USD/CHF

Para walutowa osłabiła się do punktu wsparcia na poziomie 0.97127, jednak nie udało się przełamać tego poziomu. Na chwilę obecną widoczny jest trend wzrostowy, a to jest mocny sygnał na dalsze wzrosty. Jeśli sytuacja taka będzie miała miejsce, będzie można oczekiwać osiągnięcia poziomów 0.98018 i 0.98998.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu, cel na poziomie 0.98018 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 0.96474 - SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/RUB

Para walutowa USD/RUB znajduje się na granicy nowych spadków. Jeśli natomiast poziom oporu będzie w stanie utrzymać falę spadków, należy spodziewać się kolejnego etapu wzrostów tej pary walutowej. Dewaluacja waluty chińskiej miała wpływ na RUB, nie była ona na tyle duża, aby spowodować przełamanie zakresów cenowych w których ta para jest notowana. Jeśli w tym tygodniu zaobserwujemy umocnienie się RUB, nastąpi realna możliwość osiągnięcia punkt wsparcia z poziomu 62.53.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku wzrostu, cel na poziomie 66.76 – KUP

- w przypadku spadków cel na poziomie 62.53 - SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.