Taktyki rynkowe na 20.07-24.07.2015

EUR/USD

Wykres EUR/USD znalazł solidne wsparcie na poziomie 1.08630. Oznaczać to może, że inwestorzy oczekiwać będą na sygnał, który może określić kierunek handlu. Na parę walutową także ma wpływ to, że notowana jest ona w negatywnym trendzie. Dlatego próba przełamania poziomu wsparcia na 1,08630 stworzy warunki do dalszych spadków tej pary walutowej.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku przełamania punktu oporu na poziomie 1.09916 - opcja KUP

- w przypadku przełamania punktu wsparcia na poziomie 1.08630 - opcja SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

GBP/USD

Para GBP/USD znalazła wsparcie na poziomie 1.56758. Widoczne są ciągłe próby zmiany dotychczasowego trendu spadkowego na wzrostowy. W związku z tym, dalszy wzrost będzie sygnałem na KUP. W przypadku przełamania poziomu 1.56758, będzie to sygnał na KUP i dalsze wzrosty. Jeśli wystąpią opóźnienia w tej próbie, można się spodziewać niepewności wśród inwestorów i ruchów w zakresie poziomów 1.56758 – 1.55364 USD.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku przełamania punktu oporu na poziomie 1.56758 opcja KUP

- w przypadku przełamania punktu wsparcia na poziomie 1.55364 opcja SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

AUD/USD

AUD/USD nie utrzymał się poniżej poziomu 0.73982 USD. Jednak trend spadkowy tej pary może w dalszym ciągu oznaczać sygnał na SPRZEDAJ. Dlatego w przypadku przełamania punktu wsparcia na poziomie 0.73982 para ta może szukać wsparcia na poziomie 0.72719.

Ważnym wydarzeniem dla pary AUD/USD będzie publikacja raportu w sprawie polityki monetarnej Australii. Ta wiadomość może mieć znaczący wpływ na kierunek handlu.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku przełamania punktu oporu na poziomie 0.74835 opcja KUP

- w przypadku przełamania punktu wsparcia na poziomie 0.73982 opcja SPRZEDAJ

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/JPY

Para USD/JPY znalazła punkt oporu na poziomie 124.14. W przypadku przełamania tego punktu pojawi się sygnał KUP do następnego poziomu usytuowanego najprawdopodobniej na poziomie 124.88. Spadek tej pary walutowej może stworzyć warunki do handlu pomiędzy poziomami 124.14 – 123.33.

W tym tygodniu nie spodziewamy się ważnych publikacji z Japonii , więc oczy inwestorów skierowane są na dane statystycznne z USA.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku przełamania punktu oporu na poziomie 124.88 opcja KUP

- w przypadku przełamania punktu wsparcia na poziomie 123.33 opcja SPRZEDAJ

Rekomendacja: WSTRZYMAJ SIĘ

 

GOLD

Złoto utrzymuje tendencję spadkową i weszło w niższe poziomy handlu pomiędzy 1146.85 – 1139.37 USD za uncję. Ważnym poziomem dla złota może się okazać cena 1139. Dlatego dalsze spadki będą efektywnym sygnałem na SPRZEDAJ. Ważnym jest do podkreślenia fakt, że jeśli na następnym tygodniu USD będzie się wzmacniać będzie to mieć wpływ na złoto na rzecz jego redukcji.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- W przypadku dalszego obniżania się ceny złota do poziomu 1139.37 i poniżej opcja SPRZEDAJ

- W przypadku nagłej reakcji zwrotnej i silnego umocnienia złota można spodziewać się wzrostów do poziomu 1146.85 i dalej do poziomu 1156.67

Rekomendacja: SPRZEDAJ

 

USD/CHF

Para walutowa USD/CHF w poprzednim tygodniu znalazła silny opór na poziomie 0.95826. Trend wzrostowy daje wyraźny sygnał KUP. Jeśli nastąpi przełamanie poziomu 0.95826 otworzy się perspektywa poziomu z celem na 0.97127. W przypadku odwrócenia trendu pierwszy cel to poziom na 0.95343, a kolejny na 0.94821.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku przełamania punktu oporu na poziomie 0.95826 opcja KUP

- w przypadku przełamania punktu wsparcia na poziomach 0.95343 i 0.94821 opcja SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

 

USD/RUB

Para walutowa USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu na poziomach 57.65 – 56.58. Przełamanie punktu wsparcia z poziomu 56.58 będzie sygnałem do wyjścia z tego korytarza. Jeżeli ta sytuacja będzie miała miejsce pojawi się perspektywa do osiągnięcia poziomu 55.68. W przypadku dalszych wzrostów pary walutowej jest możliwość osiągnięcia stabilnego kursu powyżej poziomu 57.65 i dalej 58.40.

Taktyka do handlu opcjami binarnymi:

- w przypadku przełamania punktu oporu na poziomie 57.65 opcja KUP

- w przypadku przełamania punktu wsparcia na poziomach 55.68 i 53.99 opcja SPRZEDAJ

Rekomendacja: KUP

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.