Tata Motors przedstawi nowy samochód

Firma Tata Motors rozpocznie produkcję Hatchback "Premium". Projekt jest utrzymywany w tajemnicy, ale już są wiadome niektóre elementy składowe nowego samochodu. Produkować nowe samochody będą eksperci Tata Motors oraz przedstawiciele brytyjskiej firmy Jaguar Land Rover. Samochody typu hatchback będą dostępne tylko na rynku indyjskim. Nowe samochody Tata Motors zostaną przedstawione w ciągu trzech lat, od 2017 do 2020 roku.

Po publikacji wiadomości wartość akcji Tata Motors wzrosła o 5,9%. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie podczas azjatyckiej sesji od 5:30 do 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.