Tesco utrzymało poziom sprzedaży

Największa sięć handlowa w Wielkiej Brytanii opublikowała wyniki dot. sprzedaży. Tesco udało się niemal całkowicie utrzymać poprzedni poziom. Różnica wyniosła tylko 1%. Wartym podkreślenia jest fakt, że w ciągu ostatnich 2 lat sprzedaż Tesco systematycznie spadała. Udział tej spółki w rynku pozostał również praktycznie nie zmieniony – 28,3%, poprzednia wartość wyniosła 28,6%.

Wiadomość miała pozytywny wpływ na akcje Tesco, których wartość wzrosła o 1,12% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 09:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji